Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

NEGOCJACJE KONTRAKTÓW W MAŁOPOLSCE TRWAJĄ BEZ PRZERW

07-12-2010
NEGOCJACJE KONTRAKTÓW W MAŁOPOLSCE TRWAJĄ BEZ PRZERW
 
W związku z artykułem zamieszonym 4.12.2010 roku na łamach Gazety Krakowskiej pt. „Szpitale: NFZ gra w ruletkę”, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje
 
Artykuł opisuje protest małopolskich Szpitali powiatowych w odniesieniu do kontraktowania prowadzonego przez Małopolski Oddział NFZ, który rzekomo wyrażał się zawieszeniem negocjacji. Tymczasem w rzeczywistości żaden ze szpitali, poza tarnowskim Szpitalem im. Szczeklika nie wstrzymał negocjacji i przebiegały one zgodnie z planem. Z częścią szpitali powiatowych już udało się uzgodnić kontrakty w niektórych zakresach świadczeń medycznych.
 
Niezgodne z prawdą jest stwierdzenie, że „NFZ po interwencji ministra zdrowia, zmienił sposób prowadzenia negocjacji”, żadna interwencja w tym temacie - ze strony Ministerstwa nie miała miejsca, nie była zresztą potrzebna ponieważ Minister Zdrowia otrzymała precyzyjną odpowiedź na zarzuty skierowane pod adresem Małopolskiego Oddziału przez Prezesa Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych. MOW NFZ uważa zarzuty za pozbawione podstaw prawnych, bezzasadne i będące próbą wywarcia nacisku na płatnika. Zapraszamy do zapoznania się z pismem do Minister Zdrowia zamieszczonym na stronie internetowej Oddziału. W razie wątpliwości Redakcja może się również zwrócić z pytaniem do ministerstwa zdrowia.
 
Negocjacje odbywają się zgodnie z harmonogramem, a MOW NFZ nie zmienił planu, metodyki ani zasad negocjacji przyjętych wcześniej w kontraktowaniu leczenia szpitalnego, rehabilitacji czy psychiatrii.
Dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ niezależnie od wszelkich nacisków będzie nadal realizował konkursy ofert – zgodnie z obowiązującymi przepisami mając świadomość, że wyniki postępowań konkursowych mogą być niekiedy trudne do zaakceptowania dla pewnych grup interesów, szczególnie w sytuacji, gdy jest to pierwszy konkurs po 4 latach.
Warto przypomnieć, że NFZ kontraktując świadczenia ma przede wszystkim na względzie interesy Pacjentów, a nie poszczególnych świadczeniodawców.
 
 
 
 
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wszystkie aktualności