Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Oddziały geriatryczne w Małopolsce nie są zagrożone

10-08-2017

Obecnie w Małopolsce funkcjonuje 6 oddziałów geriatrii: w Krakowie w szpitalu MSWiA, Szpitalu Uniwersyteckim, Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego i w szpitalu w Wadowicach, Gorlicach i Brzesku.  

Wszystkie te szpitale weszły do PSZ, czyli sieci szpitali. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami zostały zakwalifikowane do różnych poziomów, ale wszystkie bez względu na poziom będą miały możliwość dalszego realizowania świadczeń na oddziałach geriatrycznych bez straty finansowej.

O tym, w jakim poziomie znalazły się poszczególne szpitale decydowała przede wszystkim struktura oddziałów szpitalnych, jakimi dysponuje każda palcówka.

W przypadku szpitali krakowskich oddziały geriatryczne szpitale zostały zakwalifikowane do III i ogólnopolskiego poziomu. 

Szpitale w Wadowicach, Proszowicach i Brzesku – zgodnie z obowiązującymi kryteriami do poszczególnych poziomów sieci szpitali zostały zakwalifikowane do poziomu I.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Poz. 844) – wprowadzającej sieć szpitali, w przypadku szpitali zakwalifikowanych do poziomu III i ogólnopolskiego określają oddziały geriatryczne jako profile podstawowe konieczne do kwalifikacji do tych poziomów. Natomiast szpitale, które znalazły się na pierwszym poziomie zabezpieczenia i w swojej strukturze mają oddziały geriatryczne realizację świadczeń na oddziale geriatrycznym w ramach profilu wewnętrznego.

Wartość umowy, którą szpitale dysponowały do tej pory w ramach oddziału geriatrycznego zostanie wliczona do ryczałtu, który od 1 października będzie posiadał każdy szpital zakwalifikowany do sieci (w pierwszym kwartale funkcjonowania sieci brane są pod uwagę świadczenia wykonane przez szpital  w 2015 roku, ale według taryfy obowiązującej na dzień wejścia w życie PSZ.). Będzie on wliczony niemal w stu procentach, a standard świadczeń realizowanych do tej pory na geriatrii pod kątem opieki nad pacjentem nie zmieni się, ponieważ nadal w mocy utrzymane są przepisy określające sposób i realizację świadczeń w geriatrii.  Wszystkie szpitale, których dotyczy ta sytuacja były o tym wyczerpująco informowane w trakcie licznych spotkań w MOW NFZ.

Informacje sugerujące likwidację, czy nieopłacalność funkcjonowania oddziałów geriatrycznych budzą niepokój w Małopolskim Oddziale NFZ. Małopolska jest jednym z najlepiej zabezpieczonych regionów pod kątem świadczeń geriatrycznych. Zarówno dla małopolskiego oddziału NFZ jaki i przede wszystkim dla świadczeniodawców zaangażowanych w tworzenie oddziałów geriatrycznych to powód do dumy. Dyrektor MOW NFZ wielokrotnie podkreślała, że świadczenia geriatryczne są i będą jednym z priorytetów dla małopolskiego oddziału NFZ. Nic w tej sprawie się nie zmieniło. Jednak decyzja o tym, czy oddział zostanie zlikwidowany czy nie, zawsze będzie należeć do dyrekcji, czy też organu założycielskiego każdego szpital.

Sieć szpitali wprowadzając ryczałt dla szpitali daje ich dyrektorom możliwość zarządzania budżetem w sposób bardziej elastyczny. To od dyrektora szpitala będzie zależeć, czy i ile środków z ryczałtu przeznaczy na leczenie pacjentów w ramach oddziału geriatrycznego. Ryczałt przyznawany szpitalom zakwalifikowanym do sieci może tylko usprawnić najlepszą dla pacjentów realizację opieki gwarantowaną przez szpitale.

Aleksandra Kwiecień
rzecznik prasowy MOW NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności