Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Odpowiedź Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego na artykuł redaktora Marcina Austyna pt. "Południe bez lekarzy"

27-04-2015

W związku z opublikowanym w Naszym Dzienniku w dniu 21 kwietnia br. artykułem redaktora Marcina Austyna pt. Południe bez lekarzy – działając w oparciu o art.6 ust.1, art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn.zm.) oraz art.31 ust.1,2 i art. 32 ust.1,5,6 tejże ustawy - mając na uwadze prawo czytelników do rzetelnej i prawdziwej informacji Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie pragnie się odnieść do szeregu nieścisłości, które pojawiły się opublikowanym materiale.

Warto zacząć od tego, że redaktor Marcin Ałamatys skierował do rzecznika prasowego pytania, które w żaden sposób nie dotyczyły – jak okazuje się po lekturze artykułu – opisanego problemu. Temat artykułu dotyczy lekarza rehabilitacji leczniczej pracującego w poradni rehabilitacji, tymczasem redaktor pytał o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i poradnie specjalistyczne. A są to dwa różne rodzaje świadczeń, których funkcjonowanie opiera się na różnych aktach prawnych.

Wyjaśniam zatem, że godziny pracy poradni rehabilitacji reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. z zakresu świadczeń rehabilitacji. Zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 czas pracy oznacza, że co najmniej jeden dzień lekarz poradni rehabilitacji musi pracować od godz. 13.00 do 18.00. Podobnie jak i w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, który określa, że poradnia jest czynna co najmniej 2 dni w tygodniu, w tym co najmniej jeden dzień w przedziale czasowym od 13:00 do 18:00. Małopolski Oddział NFZ nie posiada żadnych wiążących pism ani z Ministerstwa Zdrowia, ani Centrali NFZ, które umożliwiałby dyrektorowi oddziału na odstępstwo od tych wymogów. Słowa rzecznika MZ odnoszą się natomiast do zupełnie innego przypadku.

W kwestii zamykania poradni – od 2013 roku w Małopolsce dwóch świadczeniodawców wypowiedziało umowy z powodu braku personelu spełniającego wymagania:

  • w 2013 r. – wypowiedzenie umowy przez świadczeniodawcę w jednym z trzech miejsc udzielania świadczeń, przy czym pacjenci mogli skorzystać z dwóch pozostałych gabinetów zlokalizowanych w obrębie jednej gminy
  • w I kwartale 2015r. - wypowiedzenie umowy przez świadczeniodawcę w jednym z dwóch miejsc udzielania świadczeń, ale jednocześnie środki finansowe przesunięto na drugi gabinet u tego świadczeniodawcy zapewniając pacjentom dostęp do świadczeń na danym obszarze. Także w tym roku jeden ze świadczeniodawców zawnioskował o czasowe zawieszenie działalności poradni rehabilitacyjne z uwagi na odejście lekarza i potrzebny  w związku z tym czas na znalezienie personelu. Z informacji, które nam przekazał wynika, że znaleziono lekarza i w najbliższym czasie poradnia wznowi przyjmowanie pacjentów. W czasie zawieszenia działalności pacjenci mogli korzystać ze świadczeń innej poradni rehabilitacyjnej w tej samej miejscowości.

Małopolska mając umowy ze 190 poradniami rehabilitacyjnymi ma ich najwięcej ze wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ w kraju. Priorytetem oddziału jest zapewnienie optymalnego dostępu do świadczeń dla pacjentów, umożliwiającego wizyty w poradniach w możliwie elastycznych godzinach. Wymogi dotyczące otwarcia poradni zostały określone z myślą o pacjentach, tak aby mogli korzystać z nich w różnych porach dnia.
Wobec przedstawionych faktów alarmujący tytuł „Południe bez lekarzy” traci zatem na znaczeniu i jest przestroga bez pokrycia.

Małopolski Oddział NFZ stara się być partnerem dla świadczeniodawców, z którymi ma podpisane umowy. Jednak nasze działanie podobnie jak i świadczeniodawców określają konkretne akty prawne, a podpisana umowa zobowiązuje obie strony do ich wypełniania. 

p.o. Rzecznik Prasowy
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Wszystkie aktualności