Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Odpowiedź Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na artykuł "Onkologiczne centrum narodowej niemocy"

30-01-2015

Odpowiedź Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na artykuł „Onkologiczne centrum narodowej niemocy” autorstwa Iwony Hajnosz, opublikowany w Gazecie Wyborczej 30 stycznia br.

W odpowiedzi na artykuł pt. „Onkologiczne centrum narodowej niemocy” autorstwa Iwony Hajnosz, który ukazał się w Gazecie Wyborczej 30 stycznia br. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie – działając w oparciu o art.6 ust.1, art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn.zm.) oraz art.31 ust.1,2 i art. 32 ust.1,5,6 tejże ustawy - mając na uwadze prawo czytelników do rzetelnej i prawdziwej informacji pragnie się odnieść do nieprawdziwych, a tym samym krzywdzących zarzutów przedstawionych w artykule.

Z dużym zainteresowaniem śledziliśmy ubiegłotygodniowe doniesienia medialne dotyczące podpisania listu intencyjnego o przyszłej współpracy pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej PAN, Centrum Cyklotronowym Bronowice a warszawskim Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie związanej z leczeniem pacjentów onkologicznych terapią protonową. Nowoczesny ośrodek terapii protonowej to bez wątpienia ogromna szansa dla chorych z nowotworami zlokalizowanymi w głowie, szyi i kręgosłupie, czyli w miejscach trudno dostępnych dla skalpela. Zaskoczyły nas jednak zarzuty, które stawia wobec Małopolskiego Oddziału NFZ redaktor Hajnosz w związku z przyszłym i jak na razie potencjalnym finasowaniem świadczeń, ponieważ jak na razie – podobnie jak Pani Redaktor – jesteśmy jedynie obserwatorami działań związanych z uruchomieniem ośrodka. Jak dotąd nikt, ani ze strony Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, ani Centrum Cyklotronowego Bronowice, ani tym bardziej żaden z potencjalnych świadczeniodawców nie przedstawił propozycji spotkania dotyczącego gotowości do udzielania świadczeń, organizacji ich udzielania, a przede wszystkim zasad ich finasowania. Trudno się temu dziwić – uruchomienie takiego ośrodka wymaga ogromnej ilości pracy, spełnienia wielu niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania procedur i pewności, że leczenie pacjentów będzie odbywało się w sposób bezpieczny. Na to potrzeba czasu, co doskonale rozumiemy. Czynienie zatem zarzutu, że NFZ nie ma żadnych rezerw na takie leczenie, ani na poziomie lokalnym, ani centralnym jest bezpodstawne i krzywdzące, ponieważ na tym etapie nie mamy żadnych podstaw, aby zabezpieczać środki na ten cel (ograniczając tym samym finansowanie innych świadczeń). Jak powszechnie wiadomo, aby Fundusz mógł finansować jakiekolwiek świadczenie, musi się ono przede wszystkim znaleźć w ministerialnym koszyku świadczeń. Dopiero wówczas NFZ ma prawo podjąć się jego finasowania. Jesteśmy przekonani, że po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności – łącznie z pozytywną opinią Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, zarówno Ministerstwo Zdrowia, Centrala NFZ i małopolski oddział dołożą wszelkich starań, aby pacjenci w Narodowym Centrum Radioterapii Hadronowej mogli być jak najszybciej leczeni w ramach umowy z NFZ. Niech za przykład służy wcześniejsza współpraca MOW NFZ z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN i Szpitalem Uniwersyteckim dotycząca terapii protonowej nowotworów oka, która z powodzeniem i bez żadnych przeszkód jest finansowana od 2013 roku, a nakłady na nią co roku rosną.

Możliwość finasowania leczenia pacjentów onkologicznych najnowocześniejszymi metodami jest ogromnym przywilejem Małopolskiego Oddziału NFZ. Cieszymy się, że terapia protonowa nowotworów oka jest realizowana w Małopolsce. Liczymy też, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli finansować kolejne procedury. Jednakże aby funkcjonowało to prawidłowo wszyscy muszą być do tego rzetelnie przygotowani. Jesteśmy przekonani, że wiedzą o tym wszystkie zainteresowane strony.

Rzecznik Prasowy
Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności