Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

"Okulista całą dobę" - w odpowiedzi na informacje prasowe

05-11-2007

W odniesieniu do artykułu, który ukazał się na łamach Dziennika Polskiego dnia 31.10.2007 r. p.t. "Okulista całą dobę" pragniemy poinformować.

Poruszony w materiale prasowym temat zabezpieczenia dostępu do świadczeń okulistycznych w nagłych wypadkach pozostaje od dłuższego czasu przedmiotem uwagi Małopolskiego Oddziału NFZ, jako instytucji dążącej do finansowania świadczeń medycznych w zakresie odpowiednim do zapotrzebowania Pacjentów.
Nie jest w żadnym wypadku prawdą, jakoby działania Oddziału były efektem jakiejkolwiek interwencji medialnej. Są one częścią planowych zadań realizowanych przez Małopolski Oddział w związku z rezygnacją przez szpitale z pełnienia tzw. ostrych dyżurów okulistycznych. Przykładem aktywności w tym zakresie jest prowadzona na początku roku kilkutygodniowa intensywna działalność edukacyjno-informacyjna adresowana do dyrekcji Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, przypominająca o wynikającym z umów z NFZ obowiązku zabezpieczenia pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia lub życia także z zakresu okulistyki, zgodnie z wykazem czynności, które powinny być wykonywane w SOR. Należy podkreślić, że Małopolski Oddział zapewnił w umowach ze Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi odpowiednie środki finansowe na realizację procedur tego typu - ujęte w algorytmie obliczania kwot ryczałtu dla SOR.
Z uwagi na fakt, że w nagłym przypadku fachowa pomoc okulistyczna często może zostać udzielona także w poradni specjalistycznej, Oddział podjął również działania mające na celu wydłużenie czasu pracy poradni okulistycznych na terenie Krakowa. Wysłano do 51 świadczeniodawców posiadających kontrakty w zakresie okulistyki pismo z zapytaniem o możliwość wydłużenia przez placówkę czasu pracy poradni okulistycznych. Odpowiedziała połowa świadczeniodawców, ostatecznie od lipca bieżącego roku wydłużono czas pracy czterech poradni okulistycznych - przygotowanych do obsługi przypadków urazowych. Lokalizacja w różnych miejscach Krakowa umożliwia pacjentom łatwiejszą do nich dostępność.
Te i kolejne rozwiązania, opracowywane są w ścisłej współpracy Dyrekcji Małopolskiego Oddziału NFZ z gronem Ekspertów: Panią dr n.med. Aliną Górniak Bednarz - Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Okulistyki, Panią dr hab. Bożeną Romanowską-Dixon - Kierownikiem Katedry Okulistyki i Onkologii Okulistycznej CM UJ, przy udziale Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego oraz przedstawicieli Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Przykładem takiej współpracy było również - przywoływane w artykule - spotkanie służące wypracowaniu koncepcji tzw. całodobowego zabezpieczenia okulistycznego w województwie - odpowiadającego zapotrzebowaniu społecznemu na tego typu opiekę. Głównym założeniem opracowywanego planu jest udzielanie pomocy okulistycznej przez specjalistyczne poradnie, które w oparciu o umowę z Małopolskim Oddziałem funkcjonowałyby w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy, a dodatkowo być może także całodobowo. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na odciążenie oddziałów okulistycznych z udzielania porad pacjentom nie wymagającym hospitalizacji, nie oznaczałoby jednak zdjęcia ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych obowiązku udzielania pomocy w stanach nagłych także w przypadkach okulistycznych. Prowadzone rozmowy służą rozwiązaniu kwestii zorganizowania opieki okulistycznej tak, aby zapewnić naszym Pacjentom pełne poczucie bezpieczeństwa i lepszy dostęp do pomocy okulistycznej.
Biuro Rzecznika Prasowego
Małopolskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności