Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Oświadczenie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w sprawie nieprawdziwych informacji w artykule Dziennika Polskiego

26-07-2012
OŚWIADCZENIE MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W SPRAWIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI W ARTYKULE DZIENNIKA POLSKIEGO „LEKI NA STO PROCENT”.
PROCES PODPISYWANIA UMÓW Z LEKARZAMI PRZEBIEGA W MAŁOPOLSCE BEZ ZAKŁÓCEŃ
W związku z artykułem pt. Leki na sto procent, który ukazał się na łamach Dziennika Polskiego dn. 23 lipca br., autorstwa redaktor Doroty Stec-Fus, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie - mając na uwadze prawo czytelników do rzetelnej i prawdziwej informacji wyjaśnia nieprawdziwe informacje podane w artykule.
Autorka materiału w artykule podejmuje się diagnozy aktualnej sytuacji dotyczącej podpisywania przez lekarzy umów uprawniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ, wprowadza jednak czytelników w błąd pisząc o rzekomych problemach związanych z tym przedsięwzięciem.
Małopolski Oddział NFZ – podobnie jak pozostałe oddziały wojewódzkie, przeprowadza proces podpisywania umów nie korzystając z żadnych specjalnych aplikacji informatycznych. Nie jest możliwe podpisanie umowy lub złożenie wniosku przy użyciu systemu informatycznego. Lekarz chcący podpisać umowę z NFZ pobiera ze strony Oddziału stosowne dokumenty, wypełnia je i przekazuje do MOW NFZ – osobiście lub za pośrednictwem poczty. Proces ten przebiega bez żadnych zakłóceń i codziennie do Małopolskiego oddziału NFZ wpływają nowe umowy.
Rzecznik Prasowy Małopolskiego Oddziału NFZ w rozmowie z Panią Redaktor wyjaśniała zasady podpisywania umów i zapewniła, że proces ten przebiega bez zakłóceń; brak problemów z systemem potwierdził również Rzecznik Prasowy Centrali NFZ. Poparcia dla tezy o utrudnieniach w działaniu systemu rzekomo obsługującego umowy Autorka szukała także w Ministerstwie Zdrowia, próbując łączyć resortowy system informatyczny z procesem podpisywania przez lekarzy umów z NFZ. Tymczasem działanie systemów informatycznych Ministerstwa Zdrowia nie ma żadnego wpływu na przebieg tego procesu.
Problemy opisane w artykule nie znajdują więc odzwierciedlenia w rzeczywistości, wzbudzają jedynie niepotrzebny niepokój Pacjentów, którzy w ostatnim czasie w związku z protestami środowiska lekarskiego obawiali się o dostęp do leków refundowanych. Artykuł Leki na sto procent mógł niesłusznie tylko utwierdzić ich w tych obawach.
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wszystkie aktualności