Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Oświadczenie w sprawie artykułu „Likwidują ośrodek przy Olszańskiej” opublikowanego na łamach "Gazety Krakowskiej"

27-01-2012
Oświadczenie w sprawie artykułu „Likwidują ośrodek przy Olszańskiej” opublikowanego na łamach „Polska Gazeta Krakowska”  25 stycznia 2012 r.

 
Nieuprawnione i bezpodstawne jest obarczanie Małopolskiego Oddziału NFZ odpowiedzialnością za zamknięcie zakładu rehabilitacji działającego przy ul. Olszańskiej 5 w ramach Centrum Medycyny Profilaktycznej. Centrum Medycyny Profilaktycznej przejęło działalność w zakresie rehabilitacji cesją od Szpitala Kolejowego w październiku 2010 roku. Placówka zaakceptowała kwotę posiadanego przez szpital kontraktu, a następnie w niedługim czasie uznała tę działalność za nieopłacalną i zdecydowała o likwidacji filii przy ul.Olszańskiej.
Nie jest prawdą, jakoby „problemy przychodni zaczęły się dwa lata temu, gdy NFZ zmniejszył kontrakt” - Centrum Medycyny Profilaktycznej przejęło kontrakt w takiej wysokości, jakiej posiadał go szpital. Już w kolejnym – 2011 roku placówka otrzymała zwiększenie kontraktu do kwoty 405 tys.zł, a następnie do kwoty 431 tys. zł w 2012 roku. Firma otrzymała także środki na pokrycie nadwykonań – na tych samych zasadach jak pozostali świadczeniodawcy w tym rodzaju.
 
Rzeczywistym problemem placówki jest najprawdopodobniej – o czym nie wspomniano w artykule - nie kontrakt z NFZ lecz wysoki czynsz, na który w pełni świadomie zdecydowało się Centrum Medycyny Profilaktycznej podczas rozmów o przejęciu rehabilitacji od Szpitala Kolejowego. Wysoki czynsz za wynajem pomieszczeń w powiązaniu z dużą powierzchnią najmu spowodowały, że Centrum Medycyny Profilaktycznej zażądało kolejnego zwiększenia kwoty umowy z NFZ. Tymczasem NFZ traktuje wszystkie placówki w Małopolsce na równi i nie znajduje podstaw do zwiększania umowy jednej z nich według odrębnych zasad. Zadaniem płatnika jest finansowanie świadczeń medycznych, a nie kosztów ponoszonych z tytułu prowadzonej działalności.
Decyzja Centrum Medycyny Profilaktycznej dotycząca przejęcia rehabilitacji przy ul. Olszańskiej była suwerenna i winna wynikać z racjonalnych przesłanek. Warto podkreślić, że uwzględniając dużą infrastrukturę, jaką dysponowało CMP Małopolski Oddział NFZ był gotów rozszerzyć zakres współpracy z placówką. Dlatego Fundusz proponował rozszerzenie działalności ośrodka przy ul.Olszańskiej o kolejne specjalistyczne świadczenia rehabilitacyjne: np. oddział dzienny rehabilitacji realizujący program dla szczególnych grup pacjentów, takich jak chorzy na SM, czy pacjentki po mastektomii. To rozwiązanie niosłoby korzyści dla pacjentów mogących korzystać z kompleksowego spektrum świadczeń rehabilitacyjnych.
 
Niestety Centrum Medycyny Profilaktycznej nie tylko nie podjęło takiej inicjatywy, ale tuż po podpisaniu aneksu na 2012 rok - wystąpiło do MOW NFZ o zgodę na likwidację filii przy ul.Olszańskiej i przeniesienie środków na rehabilitację do filii przy ul.Komorowskiego.  NFZ nie wyraża zgody na tego typu działanie ponieważ oznaczałoby to ograniczenie dostępności do opieki medycznej mieszkańców korzystających od lat ze świadczeń przy ul.Olszańskiej.
Ta decyzja jest odpowiedzią na potrzeby i kierowane do NFZ prośby pacjentów, by utrzymać porady i fizjoterapię w dotychczasowej lokalizacji. Dlatego pieniądze na rehabilitację chorych korzystających z tego ośrodka posłużą na zakontraktowanie opieki przez innego realizatora świadczeń – jeśli będzie to możliwe w tym samym miejscu udzielania świadczeń. Według informacji docierających do MOW NFZ prowadzone są już w tym zakresie rozmowy z dysponentem obiektu przy ul.Olszańskiej.
  
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
 
 
Wszystkie aktualności