Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

POMOC NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA – rozwija się opieka długoterminowa i medycyna paliatywna w Małopolsce

29-10-2010

GODNA OPIEKA NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA –  rozwija się opieka długoterminowa i medycyna paliatywna w Małopolsce


W Małopolsce w przyszłym roku poprawi się dostępność do świadczeń pielęgnacyjno opiekuńczych, opieki paliatywnej i hospicyjnej. Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia rozstrzygnął właśnie konkursy ofert na świadczenia medyczne w tym zakresie. Poziom zakontraktowanej opieki i liczba placówek sprawia, że Małopolska staje się jednym z wiodących województw w kraju pod względem zabezpieczenia opieki długoterminowej i hospicyjnej


Dynamika wzrostu nakładów finansowych na opiekę  długoterminową w Małopolsce prezentuje się bardzo dobrze. Poziom finansowania jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie. Od 2004 roku nakłady na ten rodzaj świadczeń  wzrosły o 248%, z kwoty 50 mln zł w 2004 roku, aż po 124 mln zł zaplanowane na rok 2011. Z tych środków 101 mln zł MOW NFZ przeznaczy na świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, 23,7 mln zł na pomoc chorym w stanie terminalnym,

Przeprowadzony konkurs pozwoli na zabezpieczenie opieki przez 29 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dzięki temu Małopolska plasuje się na drugim miejscu w kraju pod względem dostępności do opieki w tego typu placówkach. Małopolski Oddział sukcesywnie poprawia także dostępność do pielęgniarek opieki długoterminowej. Na początku 2010 roku pacjenci mogli skorzystać z pomocy 224 pielęgniarek opieki długoterminowej, w przyszłym roku będzie to aż 378 pielęgniarek.

Dzięki nowym świadczeniodawcom więcej chorych w Małopolsce będzie mogło skorzystać z pomocy zespołów długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

W sposób szczególny rozwija się opieka hospicyjna w domu chorego. Na ten cel Małopolski Oddział przeznaczy w przyszłym roku ponad 7 mln zł. W ciągu ostatnich 4 lat nakłady na hospicyjną opiekę domową wzrosły aż pięciokrotnie.
„Opieka nad chorym w stanie terminalnym to szczególny rodzaj pomocy. Niezwykle ważne, by chory doświadczał jak najwięcej troski i miłości, dlatego coraz większe znaczenie zyskuje opieka hospicyjna, która może być realizowana w domu chorego. W ten sposób ofiarowujemy choremu bliskość rodziny, a zarazem profesjonalną opiekę medyczną” – podkreśla Dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ Barbara Bulanowska. Konkurs ofert jest okazją do weryfikacji jakości udzielanych świadczeń, mamy wówczas pewność, że chorzy otrzymują opiekę na jak najlepszym poziomie i w godnych warunkach. Konkurs to zarazem okazja dla nowych placówek na wejście na rynek usług medycznych, wiele placówek skorzystało z tej szansy.

MOW NFZ zakontraktował łącznie 30 placówek, wśród których znalazło się 8 nowych świadczeniodawców zabezpieczających domową opiekę hospicyjną dla dorosłych i 6 nowych placówek obejmujących opieką dzieci. Możliwość domowej opieki hospicyjnej zyskali m.in. mieszkańcy Wiśniowej, Skrzydlnej, Chełmca, Tarnowa, Jastrzębiej, Myślenic, Bukowiny Tatrzańskiej i Nowego Targu. Kontraktując w sumie 10 placówek realizujących domową opieką hospicyjną dla małych Pacjentów Małopolski Oddział konsekwentnie rozwija ideę troski o komfort i poczucie bezpieczeństwa dla dzieci nieuleczalnie chorych, czyniąc Małopolskę województwem o najwyższej w kraju dostępności do hospicyjnej domowej opieki dziecięcej.

Mieszkańcy Małopolski mogą od stycznia korzystać ponadto z 11 oddziałów medycyny paliatywnej i hospicjów stacjonarnych, co czyni Małopolskę województwem o wysokiej dostępności do tego typu opieki.
Wśród zakontraktowanych placówek nie znalazł się Szpital Uniwersytecki w Krakowie, którego oferta okazała się mniej korzystna niż pozostałych placówek. Pacjenci korzystający dotychczas z opieki na oddziale medycyny paliatywnej Szpitala zostaną przyjęci przez inne placówki, które zapewnią chorym świadczenia o odpowiednio wysokim standardzie. 

Wszystkie aktualności