TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Prawo do protez dla Ubezpieczonych

23-02-2009
W związku z artykułem opublikowanym na łamach „Polska Gazeta Krakowska” 17 lutego 2009r. pt. Płacisz – masz zęby od ręki, chcesz darmo – to czekaj autorstwa Pani Redaktor Małgorzaty Targosz, Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie wyjaśnia:
 
Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał w tym roku umowy na realizację świadczeń stomatologicznych, a tym samym również na wykonywanie protez z 6 świadczeniodawcami w Wadowicach.
 
W ubiegłym roku kwota przeznaczona na protetykę dla wadowickich świadczeniodawców wynosiła 265 500 zł, łącznie zakontraktowano wykonanie 1 770 protez. W tym roku w Wadowicach MOW NFZ przeznaczył na świadczenia ogólno stomatologiczne 2 100 562 zł i ze względu na to, że nie ma wydzielonej określonej puli na wykonanie protez – świadczeniodawcy – w ramach podpisywanej umowy – są zobowiązani do realizowania świadczeń zgodnie z potrzebami zgłaszających się pacjentów. Dodatkowo w Wadowicach zakontraktowano również świadczenia z zakresu protetyki specjalistycznej w kwocie, która daje to możliwość wykonania w ramach kontraktów 234 protez celem zapewnienia wykonania protez w szczególnie trudnych przypadkach.
 
Zabezpieczenie tego miasta w świadczenia stomatologii w przeliczeniu na liczbę mieszkańców nie odbiega od średniej w całym województwie małopolskim; jest takie samo jak między innymi w Krakowie. Kontrakty w ubiegłym roku zostały w pełni wykonane, żaden ze świadczeniodawców nie zgłosił nadwykonań – to argument przemawiający za tym, że zakontraktowana liczba świadczeń odpowiada realnym potrzebom.
 
Informujemy także, że oferowane przez Fundusz stawki nie odbiegają od cen rynkowych. W tym roku w zależności od rodzaju protezy ich wycena wynosi od 357 zł (uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym) do 554,4 zł za protezę całkowitą. Są to więc kwoty porównywalne z tymi przedstawionymi w artykule.
 
Chcemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjent może skorzystać z refundacji protezy raz na pięć lat. Ma on również możliwość dokonania wyboru lekarza, u którego chce wykonać protezę. Może tym samym wybrać stomatologa, do którego kolejka jest najkrótsza. Z informacji przesyłanych przez świadczeniobiorców na temat pacjentów oczekujących na protezy wynika, że nie we wszystkich gabinetach na terenie Wadowic mających kontrakt z NFZ czas oczekiwania jest tak długi.
W niektórych czas oczekiwania zbliżony jest do czasu, jaki niezbędny jest w przypadku wykonania protezy komercyjnie. Warto zwrócić uwagę, że niestety za wielkość kolejek czasami odpowiadają sami pacjenci zapisując się jednocześnie do kilku świadczeniodawców, nie informując o rezygnacji po uzyskaniu protezy w jednym z nich. Inny powód tworzenia się kolejek to zapisy „na zapas”- który w przypadku protezy wynosi 5 lat. Świadczeniodawcy mają zaś obowiązek prowadzenia list oczekujących i zapisywania do nich pacjentów tworząc w ten sposób kolejki, których długość rzeczywiście może wskazywać na utrudnienia w dostępie do stomatologa.
Warto przypomnieć również, że każda osoba, która nie została poinformowana o tym, że ma prawo wykonania protezy w ramach ubezpieczania zdrowotnego lub odmówiono jej jej wykonania powinna zgłosić ten fakt Rzecznikowi Praw Pacjenta działającemu przy Oddziale NFZ. Wówczas pozwoli nam to na podjęcie odpowiednich działań w celu wyjaśnienia problemu indywidualnego pacjenta.
Rzecznik Prasowy

Małopolskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności