Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Radioterapia w Małopolsce - w odpowiedzi na artykuł w Gazecie Wyborczej

14-03-2014

W związku z artykułem, jaki ukazał się w Gazecie Wyborczej dnia 11.marca 2014 r pt. „Zwłoka warta ludzkie życie” autorstwa red. Iwony Hajnosz Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiada.

W oczekiwaniu na konkurs

Wbrew tezie przedstawionej w artykule szpital w Nowym Sączu nie czeka na decyzję NFZ, by zawrzeć kontrakt - w konkursie na świadczenia radioterapii dla subregionu sądeckiego nie złożono żadnej oferty i Małopolski Oddział zmuszony był unieważnić postępowanie. Z pisma otrzymanego od dyrekcji szpitala wynika, że placówka wciąż jeszcze nie jest gotowa by ubiegać się o kontrakt, nie spełnia bowiem wszystkich wymogów.
Natomiast centrum „Amethyst” od 12. marca może już rozliczać terapię pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Konkurs dla tej jednostki został ogłoszony niezwłocznie po otrzymaniu zgody z Centrali Funduszu – wydanej tak szybko jak pozwalały na to uwarunkowania prawne oraz informatyczne. Nie sposób na razie precyzyjnie oszacować liczby pacjentów, która trafi do nowootwartego ośrodka ani jakie będą realne potrzeby finansowe.

Pacjenci w Małopolsce mają dostęp do leczenia

Nieprawdziwym jest zarzut, że pacjenci dotychczas pozostawali bez szans na terapię i „umierali w kolejkach”. NFZ nieustannie podkreśla, że świadczenia onkologiczne są jednym z priorytetów w finansowaniu, dlatego w ostatnich latach nakłady na radioterapię w Małopolsce wzrosły  znacząco – z 47 mln zł w 2011 r. do 56 mln zł w 2014 r. Chorzy powinni trafiać na diagnostykę i leczenie w możliwie najkrótszym czasie. Dlatego opisana w artykule historia Pana Macieja wymaga bezwzględnie wyjaśnienia.

Na terenie Krakowa działają 2 pracownie radioterapii oraz kolejna w Tarnowie - łącznie dysponujące 10 aparatami do napromieniania. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym (gdzie z terapii mogą korzystać także osoby dorosłe) - wg aktualnych danych z placówki – radioterapię można rozpocząć bez czekania w kolejce. Nie brakuje środków finansowych dla Centrum Onkologii i Szpitala w Tarnowie. Obie placówki pod koniec roku odnotowały niewykonania kontraktów z radioterapii w wysokości blisko 10% umowy (w skali roku ok 2,5 mln zł). Konieczne więc były przesunięcia środków na inne zakresy świadczeń. Z kolei Uniwersytecki Szpital Dziecięcy przyjął w ubiegłym roku więcej pacjentów niż przewidywał kontrakt, ale otrzymał od MOW NFZ  zapłatę za wszystkie nadwykonania w wysokości 1,8 mln zł.

Pacjent wybiera wysoki standard

Uruchomienie kolejnych oddziałów radioterapii poprawi przede wszystkim komfort leczenia chorych w naszym regionie. Dotychczasowe migracje pacjentów z Krakowa do innych województw nie wynikały z braku dostępu do świadczeń w Małopolsce czy niewystarczających środków finansowych na radioterapię. Pacjenci wybierali ośrodki poza Krakowem (np. w Gliwicach czy Bydgoszczy ) – z powodu renomy jaką cieszą się od wielu lat te jednostki. Rozwój radioterapii w Małopolsce ma szansę zmienić to zjawisko.

Wszystkie aktualności