Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Sprostowanie do artykułu pt. „Chcą spotkania z minister Ewą Kopacz”

13-10-2009
W związku z artykułem na łamach myślenickiego wydania „Dziennika Polskiego”
z dnia 3 października  2009 r. pt. „Chcą spotkania z minister Ewą Kopacz” Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje.
 
W przywoływanym artykule opisane zostały informacje dotyczące posiedzenia Konwentu Starostów oraz Dyrektorów małopolskich szpitali, poświęconego sytuacji placówek służby zdrowia w naszym województwie, a także kontraktowaniu świadczeń medycznych w Małopolsce na 2010 rok.
Autor artykułu, który – co warto podkreślić - nie uczestniczył w spotkaniu, w sposób nierzetelny i niezgodny z rzeczywistością zinterpretował w tekście postawę Małopolskiego Oddziału prezentowaną rzekomo w trakcie Konwentu.  
Podczas spotkania – o udział w którym zabiegał sam NFZ – omówione zostały problemy, z jakimi Małopolski Oddział boryka się przy planowaniu kontraktowania świadczeń medycznych na 2010 rok kontraktując świadczenia medyczne w oparciu o ograniczony budżet. W kontekście tych problemów Dyrekcja Małopolskiego Oddziału NFZ przedstawiła różnego typu możliwe rozwiązania dotyczące kontraktowania świadczeń na przyszły rok, które pozwoliłyby zminimalizować negatywne skutki światowego kryzysu odczuwalnego we wszystkich sferach życia społecznego i ekonomicznego, w tym także w opiece zdrowotnej.
Małopolski Oddział NFZ wyraża stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec zastosowanego w tekście artykułu określenia postawy Funduszu jako „ultimatum postawionego przed szpitalami”. MOW NFZ dyskutując z przedstawicielami samorządów i dyrektorami szpitali okazuje im zawsze szacunek należny partnerom współtworzącym system służby zdrowia i nie stawia nigdy jakichkolwiek propozycji w tonie ultimatywnym.
 
Posiedzenie Konwentu Starostów było kolejnym z cyklu spotkań, w których uczestniczy - i które nierzadko inicjuje - Dyrekcja Małopolskiego Oddziału NFZ, poświęconych budżetowi Oddziału i kontraktowaniu świadczeń na rok przyszły. Każde z takich spotkań ma na celu wyjaśnienie istotnych zagadnień, jest także formą wsłuchania się w oczekiwania drugiej strony – środowiska świadczeniodawców i organów założycielskich. Prezentowane podczas spotkań informacje oraz towarzyszące im dyskusje są potwierdzeniem chęci dialogu ze strony płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dyrekcja Małopolskiego Oddziału NFZ prowadzi politykę otwartą, z założeniami której może zapoznać się każdy zainteresowany, w tym również media. Jednak Pan Redaktor Maciej Hołuj nie miał okazji poznać poglądów ani planów MOW NFZ, ponieważ – nad czym ubolewamy - nie uznał za potrzebne zwrócenie się do Małopolskiego Oddziału z pytaniem o stanowisko w sprawie, w której czyni NFZ głównym winowajcą.
 
Taki sposób prezentacji problemów omawianych podczas Konwentu Starostów jest szkodliwy dla Czytelników, którzy nie mają szans zapoznać się z pełną diagnozą omawianych spraw, a w przedstawicielach Szpitali nieobecnych na spotkaniu rodzi niepotrzebny niepokój.
 
 
 
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wszystkie aktualności