TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Sprostowanie do artykułu red. Doroty Stec-Fus z Dziennika Polskiego z 31 marca 2017 r.

31-03-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Ciemna 6 na podstawie ar. 31a i art. 32 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn.zm.) wnosi o sprostowanie nieprawdziwej informacji opublikowanej w dzienniku Dziennik Polski w dniu 31 marca w artykule Świetnie leczą, ale kogo to obchodzi? autorstwa Doroty Stec-Fus oraz w serwisie internetowym dziennikpolski24.pl opublikowanej 31 marca 2017 r.

Sprostowanie

Nieprawdą jest, że NFZ opłaca mammografię jedynie paniom w wieku 50-69 lat. Kobiety mają prawo do mammografii na podstawie skierowania od specjalisty, zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Dodatkowo kobiety w wieku 50 – 69 lat są objęte programem profilaktyki raka piersi i mogą wykonać mammografię bez skierowania co dwa lata w wybranej placówce.

Wyjaśnienie

O tym, jakie badania powinna wykonać kobieta decyduje lekarz specjalista (m. in. ginekolog, onkolog, endokrynolog, chirurg). Nie decyduje o tym NFZ, ani wiek pacjentki, tylko wskazania medyczne. W ramach świadczeń finansowanych przez NFZ kobiety mogą wykonać bezpłatnie mammografię lub USG piersi. O tym które badanie będzie najkorzystniejsze dla pacjentki również decyduje lekarz. W ubiegłym roku MOW NFZ sfinansował 22 421 mammografii wykonanych na podstawie skierowania i 51 628  USG piersi. 

Program profilaktyki raka piersi adresowany jest do kobiet zdrowych w wieku 50 – 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania badania po 12 miesiącach.  Na badania kobieta może się zgłosić bez skierowania do wybranej pracowni mammografii.

W przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego kobieta zostaje skierowana na specjalistyczny etap programu, w którym będzie wykonana dalsza diagnostyka zmian.

W ubiegłym roku na program profilaktyki raka piersi Małopolski Oddział NFZ zaplanował 6 302 598,68 zł. Skorzystało z niego 59 506 kobiet. Mogłoby zdecydowanie więcej, bo środki na ten cel to tzw. nielimity, co oznacza, że NFZ zapłaci za każdą mammografię wykonaną w programie. Tymczasem pieniądze nie zostały w całości wykorzystane przez świadczeniodawców. W tym roku jest to 6 302 601,70 zł, z zgodnie z założeniami programu z mammografii mogłoby skorzystać 79 510 kobiet.

Pieniądze zarówno na profilaktykę jak i na badania na podstawie skierowania są i Fundusz nie ma żadnego interesu, aby te badania ograniczać. Przeciwnie – chętnie wydalibyśmy całą kwotę planową co roku na profilaktykę i zapłacili za nadwykonania – jeśli by były. Od wielu lat prowadzimy intensywną kampanię informacyjną nt. konieczności badań profilaktycznych. Mammobusy, gdzie można wykonać mobilnie mammografię, przez cały rok jeżdżą po Małopolsce, aby ułatwić kobietom dostęp do badania. Miesięcznie takich kursów jest ponad 70.

Kobiety w Polsce niestety niechętnie dbają o swoje zdrowie. Z różnych powodów. Podawanie nieprawdziwych informacji w największym w regionie dzienniku nie wpłynie na zmianę tej sytuacji. Chętnie podejmiemy z Państwem współpracę, choćby publikując co tydzień kalendarz mammobusów. Nawet tak drobny gest może spowodować, że kobiet korzystających z programu profilaktyki raka piersi będzie więcej.  

Aleksandra Kwiecień
Rzecznik Prasowy
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Krakowie 

Wszystkie aktualności