Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie nie wstrzymuje przyjęć pacjentów na oddziale chirurgii plastycznej

02-08-2017

W związku z niepokojącymi doniesieniami w mediach dotyczącymi wstrzymania przyjęć pacjentów planowych na oddział chirurgii plastycznej w szpitalu im. Rydygiera, Małopolski Oddział NFZ informuje, że w trakcie dzisiejszego spotkania prezes szpitala Wojciech Szafrański  nie potwierdził tej informacji.  Wstrzymanie przez szpital przyjęć pacjentów bez wyraźniej przyczyny byłoby złamaniem warunków umowy zawartej z NFZ.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących braku zapłaty za nadwykonania pragnę przypomnieć, że zgodnie z przepisami oddział NFZ ma obowiązek wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec szpitala zgodnie z podpisaną przez obie strony umową. Finansowanie świadczeń zrealizowanych ponad limit nie leży w obowiązku funduszu. Oddział finansuje nadwykonania w sytuacji, gdyby ma na to dodatkowe fundusze. Nie oznacza to również, że świadczenia te muszą być zapłacone w stu procentach i zgodnie z nowelizacją ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wyłącznie przez NFZ.

Przypominam, że każdy świadczeniodawca ma obowiązek dostosować harmonogram udzielania świadczeń, w tym liczbę porad, zabiegów i  operacji, do obowiązującego kontraktu, z uwzględnieniem marginesu na zdarzenia nagłe.  

W ciągu ostatnich trzech lat kwoty umowy na oddział chirurgii plastycznej sukcesywnie wzrastały. W styczniu 2015 r. oddział dysponował kwotą 9 610 224 zł, która w ciągu roku została zwiększona do kwoty 10 812 516. Nadwykonania w 2015 r. zostały pokryte przez Fundusz w stu procentach (kwota 564 252 zł). Podobnie w 2016 r. – w styczniu wartość umowy wynosiła 10 510 448 zł, pod koniec roku 10 973 092 zł. Kwota nadwykonań wynosiła 830 104 zł, MOW NFZ pokrył ją w 90 procentach (782 845 zł). W pierwszym półroczu tego roku umowa wynosiła 5 465 252 zł (sprawozdane nadwykonania to ok. 500 tys. zł).

W Małopolskim Oddziale NFZ prowadzone są obecnie analizy związane z nowym sposobem finasowania świadczeń w ramach sieci szpitali, czyli ryczałtem. Reforma przewiduje zarówno waloryzację, czyli zwiększenie wyceny świadczeń jak i zwiększenie ryczałtów dla poszczególnych szpitali, które znalazły się w sieci. W związku z reformą wszystkie szpitale były z dużym wyprzedzeniem informowane o tym, że finasowanie nadwykonań w formie, do jakiej byli przyzwyczajeni nie będzie miało już miejsca. Zwiększenie finasowania świadczeń w szpitalach będzie miało miejsce w innej formie -  zwiększenia wyceny świadczeń (2 i 4 procent) i kwocie ryczałtu. Wzrost dotyczy również szpitala im. Rydygiera.

W kwestii finasowania świadczeń ponad limit, warto przypomnieć również, że nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z art. 9a i 9b pozwala na finansowanie nadwykonań przez samorząd. NFZ nie jest zatem jedyną instytucją, od której szpital może domagać się dodatkowych pieniędzy.  

Aleksandra Kwiecień
Rzecznik Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności