Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W odniesieniu do artykułu pt. "Ortopeda bez kolejki?", który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej w dniu 27 stycznia 2009r.

30-01-2009
W związku z artykułem, który ukazał się na łamach „Gazety Wyborczej” w dniu 27 stycznia 2009 r. pt. „Ortopeda bez kolejki?”, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie poinformować.
 
Nie jest możliwe podpisanie kontraktu z placówką, która o niego nie występuje
Odnosząc się do przywoływanych w artykule informacji na temat dostępności w ramach ubezpieczenia do operacji wszczepiania endoprotez w województwie małopolskim warto przypomnieć, że dzięki dodatkowym funduszom przekazywanym przez Małopolski Oddział na ten cel sytuacja poprawia się z każdym rokiem. W roku 2009 małopolscy pacjenci mają możliwość wykonania operacji w 25 placówkach w całym województwie, w tym w 8 na terenie Krakowa. Są wśród nich miejsca, w których czas oczekiwania sięga kilkuset dni, jak przywoływany w artykule jeden z krakowskich szpitali, ale są również takie, gdzie operacja jest możliwa już po kilku miesiącach.
 
Zabezpieczenie opieki dla pacjentów w ramach lecznictwa szpitalnego (w tym w zakresie operacji endoprotezoplatyki) na rok 2009 polegało na przedłużeniu umów z dotychczasowymi realizatorami świadczeń. Mając jednak na uwadze fakt, że funkcjonujące na rynku placówki mają ograniczoną wydolność i wciąż istnieje potrzeba poprawy dostępności do operacji ortopedycznych - Małopolski Oddział ogłosił uzupełniający konkurs ofert, by możliwe było zakontraktowanie nowootwartych placówek. W wyniku konkursu podpisano umowy z dwoma nowymi świadczeniodawcami. Szpital Ortopedicum nie wziął udziału w konkursie ofert nie było więc możliwe podpisanie kontraktu z tą placówką. Wobec argumentu przywoływanego w artykule, że „firma nie zdążyła z otwarciem przed rozstrzygnięciem” warto podkreślić, że w procesie kontraktowania istnieją rozmaite prawnie dopuszczalne rozwiązania dedykowane nowopowstałym jednostkom, umożliwiające złożenie oferty na świadczenia nawet jeśli szpital jest jeszcze na etapie uruchamiania działalności.
Każda inicjatywa służąca pacjentom może liczy na przychylność Małopolskiego Oddziału NFZ jednakże sugerowane przez Autorkę artykułu rozwiązanie, by NFZ „poczekał z rozstrzygnięciem konkursu na otworzenie Ortopedicum” jest z punktu widzenia obowiązujących procedur nieuzasadnione i niedopuszczalne - mogłoby bowiem rodzić słuszny zarzut o tendencyjność w traktowaniu świadczeniodawców.
 
Rzecznik Prasowy

Małopolskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności