Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W odpowiedzi na artykuł opublikowany w Gazecie Wyborczej „Leczenia już nie będzie, bo ponadstandardowe”

14-10-2011
W związku z artykułem opublikowanym w Gazecie Wyborczej „Leczenia już nie będzie, bo ponadstandardowe” Małopolski Oddział NFZ informuje:
 
Bohaterka artykułu, Pani Anna domaga się sfinansowania laseroterapii w ośrodku, który nie ma umowy z NFZ, tymczasem zgodnie z prawem finansowanie świadczeń w placówce, która nie posiada kontraktu jest możliwe tylko w przypadku zabiegów ratujących życie – a do takich zabieg Pani Anny, z całą pewnością, nie należy. Świadczenie, którego domaga się Pani Anna ma przede wszystkim wymiar kosmetyczny, nie służy ratowaniu zdrowia ani życia – NFZ nie ma więc żadnych podstaw, ani możliwości by je refundować skoro przychodnia straciła kontrakt.
 
W artykule pojawiają się niesłuszne sugestie, że od decyzji Dyrekcji Małopolskiego Oddziału zależy czy Pani Anna będzie mieć refundowany zabieg. Indywidualne decyzje Dyrekcji dotyczą wyłącznie określonych przepisami szczególnie kosztownych świadczeń szpitalnych i nie mają żadnego odniesienia do zabiegów poradni specjalistycznej, o które ubiega się Pani Anna.
 
Placówka, do której trafiła Pani Anna zdecydowała, aby zastosować szczególny laser kosmetyczny, gdyż miała taką możliwość, nie możemy jednak wymagać, by taki sprzęt zapewniała każda inna poradnia chirurgii plastycznej - żaden przepis nie daje NFZ takiego prawa.
Można oburzać się na rzeczywistość i krytykować fakt, że w koszyku świadczeń medycznych gwarantowanych pacjentowi w ramach ubezpieczenia nie znalazł się zabieg laseroterapii z użyciem tego konkretnego sprzętu, ale nim ulegnie się temu oburzeniu warto uświadomić sobie, że żadnego kraju w którym funkcjonuje system ubezpieczeń i refundacja za świadczenia medyczne – nie stać na finansowanie wszystkich rozwiązań i technik dostępnych na rynku medycznym. Ograniczony budżet pochodzący ze składek każe ustawodawcy dokonywać wyborów i określać priorytety- trudno więc dziwić się, że myśląc o procedurach gwarantowanych pacjentowi po pierwsze myśli się o szeregu świadczeń ratujących życie i zdrowie (jak chociażby onkologia, chemioterapia, przeszczepy, kosztowne programy terapeutyczne, skomplikowane operacje, czy rehabilitacja lub opieka długoterminowa).
 
Małopolski Oddział NFZ stara się zawsze rozwiązywać problemy na korzyść Pacjentów, niestety nie zawsze jest to możliwe – choć sytuacje są czasem dramatyczne i dotyczą chorych walczących o godne życie i zdrowie. Czynienie zarzutu Oddziałowi z niezapewnienia Pacjentce dostępu do zabiegu ponadstandardowym laserem kosmetycznym – budzi zdziwienie.
 
 
 
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wszystkie aktualności