Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W odpowiedzi na artykuł opublikowany w Gazecie Wyborczej dn.14.11.2014, pt. "Będą umierać w bólu"

17-11-2014

W odpowiedzi na artykuł autorstwa Iwony Hajnosz opublikowany w Gazecie Wyborczej 14.11.2014 r., pt. „Będą umierać w bólu” Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje.

Przedstawione w artykule stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia zaprezentowano w sposób niezgodny z zasadą rzetelności dziennikarskiej, a określenie „zdaniem NFZ” użyte zostało w sposób nieuprawniony, gdyż autorka artykułu nie kontaktowała się w tej sprawie z Małopolskim Oddziałem NFZ i Fundusz nie miał możliwości odpowiedzi na zarzuty szpitala opisane w artykule.

NFZ płaci za wszystkich chorych potrzebujących opieki paliatywnej

Nie jest prawdą, jak czytamy w artykule, że NFZ rzekomo odmawia pokrywania kosztów leczenia onkologicznych chorych przebywających na oddziale medycyny paliatywnej. Małopolski Oddział NFZ podpisał ze Szpitalem Uniwersyteckim na 2013 rok kontrakt na oddział medycyny paliatywnej na kwotę 1 103 760 zł.  Ponieważ oddział przyjął więcej pacjentów niż liczba przewidziana w umowie NFZ zapłacił dodatkowo za nadwykonania 72 tys. zł. Jednocześnie na 2014 r. zwiększono kwotę dla Szpitala na ten oddział i placówka otrzymała kontrakt w wysokości 1 174 110 zł (czyli o 70 tys. wyższy od ubiegłorocznego). Uwzględniając zapotrzebowanie i społeczne znaczenie opieki paliatywnej -  na 2015 r. MOW NFZ zaproponował Szpitalowi kwotę 1 223 460 zł, czyli wzrost nakładów i dostępności do świadczeń na oddziale medycyny paliatywnej  o kolejne 4,2 % w porównaniu do obecnego kontraktu.
Warto także podkreślić, że Szpital Uniwersytecki mając bardzo wysoki kontrakt na wszystkie rodzaje świadczeń, (łącznie ponad 515 mln zł, z tego na leczenie szpitalne 325 mln zł) i niewykonania w niektórych zakresach ma prawo wnioskować o przebudowę kontraktów i przeniesienie środków na oddział paliatywny. Jednak szpital ani w tym roku, ani w latach ubiegłych nie wnioskował o przebudowy, nie składał także wniosków o zmianę wycen w czasie, gdy Fundusz był na etapie tworzenia planu finansowego i planu zakupu świadczeń.

Małopolska liderem finansowania opieki paliatywnej i hospicyjnej

Małopolski Oddział rokrocznie zwiększa finansowanie medycyny paliatywnej.  Jeszcze w 2009 roku na ten cel w Małopolsce przeznaczano 20 mln zł , już w 2013 r była to kwota 32,6 mln zł. Na 2014 rok kontrakty zostały jeszcze zwiększone i MOW NFZ przeznacza na opiekę paliatywną i hospicyjną 33,2 mln zł. Kolejny wzrost nakładów na ten cel planowany jest wkrótce. Na 2015 rok Małopolski Oddział NFZ na opiekę paliatywną zaplanował kwotę 37,4 mln zł, czyli o 4 mln zł więcej niż w roku obecnym. Z czego na same oddziały medycyny paliatywnej Fundusz przeznaczy 24,4 mln zł , o 2 mln zł więcej niż w tym roku.
Analizy porównawcze pokazują jasno, że Małopolska jest jedynym województwem w kraju, które przeznacza tak duże środki na opiekę paliatywną. Najwyższa kwota, bo aż 66 357 zł przypada w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców Małopolski.

Uzasadnienie ceny

Szpital zarzuca NFZ zbyt niską cenę za osobodzień na oddziale paliatywnym, podczas gdy jest to cena porównywalna, a często wyższa od cen w innych województwach. Placówka została poinformowana, że ewentualna zmiana ceny możliwa jest wyłącznie w trakcie postępowania konkursowego, czyli w 2015 roku i że MOW NFZ rozważy wówczas propozycje szpitala.  Niestety rodzi się obawa, że żądanie dwukrotnego zwiększenia wyceny świadczeń na oddziale wynika z bardzo wysokich kosztów utrzymania kliniki – nie wynikających z określonych przez NFZ czy ministerstwo Zdrowia standardów opieki. NFZ nie może odpowiadać za taki sposób generowania kosztów.

Przed aneksowaniem umów wszystkie chwyty dozwolone?

Czytając artykuł w Gazecie Wyborczej warto rozważyć pytanie, czy szpital przygotowując się do negocjacji aneksów do umów z NFZ ma prawo żądać preferencyjnych stawek wykorzystując w tym celu pacjentów, ich strach i bezsilność? Okrutna dla pacjentów wizja zawarta w tytule artykułu miała na celu przerazić chorych i ich bliskich, a na Funduszu wywrzeć presję, by umowy aneksowano na warunkach określonych przez Szpital.
Oddział medycyny paliatywnej w Szpitalu Uniwersyteckim  jest jednym z 9 oddziałów tego typu w Małopolsce i każdy z nich musi spełniać te same standardy i zabezpieczyć odpowiednią opiekę. Żadna z tych placówek nie zgłaszała do NFZ żądań tak znacznego zwiększenia stawek, nigdzie również koszty opieki nie są tak wysokie. Wszystkie placówki, którym Fundusz przedstawił dotychczas propozycje finansowe na przyszły rok przyjęły oferty - łącznie z przywoływanym w artykule 5 Szpitalem Wojskowym.
Szpital Uniwersytecki nie otrzymał jeszcze propozycji, ale będzie ona naliczona wg tej samej metodologii, jak w przypadku innych jednostek. W kontekście bardzo wysokiego kontraktu Szpitala Uniwersyteckiego grożenie likwidacją oddziału medycyny paliatywnej jest niedopuszczalne i niestosowne.

Rzecznik Prasowy
Małopolskiego Oddziału NFZ

Wszystkie aktualności