Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W odpowiedzi na artykuł z Dziennika Polskiego pt. „Szpitale wracają do negocjacji z NFZ"

09-12-2010

W związku z artykułem zamieszczonym 9.12.2010 roku na łamach Dziennika Polskiego pt. „Szpitale wracają do negocjacji z NFZ” , Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje:

Artykuł opisuje protest małopolskich Szpitali powiatowych w odniesieniu do kontraktowania prowadzonego przez Małopolski Oddział NFZ, który rzekomo wyrażał się zawieszeniem negocjacji. Wbrew informacji zawartej w tytule żaden szpital nie „wracał do negocjacji” ponieważ  żaden ze szpitali, poza tarnowskim Szpitalem im. Szczeklika nie wstrzymał negocjacji i przebiegały one zgodnie z planem. Z częścią szpitali powiatowych już udało się uzgodnić kontrakty w niektórych zakresach świadczeń medycznych.

Bezpodstawne jest stwierdzenie Prezesa Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych, że „skarga do Ministerstwa Zdrowia zadziałała. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił sposób prowadzenia negocjacji”. Skargę złożoną do Ministerstwa MOW NFZ uważa za absurdalną, nieuzasadnioną i pozbawioną podstaw. Nie doszło także do żadnej interwencji ze strony Ministerstwa, gdyż nie była ona potrzebna jako że Małopolski Oddział działa zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami.
Negocjacje odbywają się zgodnie z harmonogramem, a MOW NFZ nie zmienił zasad, planu bądź metodyki przyjętych wcześniej w kontraktowaniu leczenia szpitalnego, rehabilitacji czy psychiatrii. Komisje konkursowe od początku postępowań starają się tak koordynować negocjacje, by placówki nie były zmuszone wielokrotnie przyjeżdżać do MOW NFZ – i w tym temacie również nic się nie zmieniło.
Dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ niezależnie od wszelkich nacisków będzie nadal realizował konkursy ofert – zgodnie z obowiązującymi przepisami mając świadomość, że wyniki postępowań konkursowych mogą być niekiedy trudne do zaakceptowania dla pewnych grup interesów, szczególnie w sytuacji, gdy jest to pierwszy konkurs po 4 latach.
Warto przypomnieć, że NFZ kontraktując świadczenia ma przede wszystkim na względzie interesy Pacjentów, a nie poszczególnych świadczeniodawców.

 

Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności