Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W odpowiedzi na artykuł z Dziennika Polskiego pt. "Skandaliczny podział kasy z małopolskiego NFZ"

31-12-2010
W związku z artykułem zamieszonym 30.12.2010 roku na łamach Dziennika Polskiego pt. „Skandaliczny podział kasy z małopolskiego NFZ” autorstwa Pani Redaktor Doroty Stec-Fus, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie - mając na uwadze prawo czytelników do rzetelnej i prawdziwej informacji, działając w oparciu o art.6 ust.1, art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn.zm.) oraz art.31 ust.1,2 i art. 32 ust.1,5,6 tejże ustawy - zwraca się z uprzejmą prośbą o opublikowanie poniższego sprostowania.
 
W artykule prezentowane są wrażenia z posiedzenia Rady Małopolskiego Oddziału NFZ, Pani Redaktor obecnej na spotkaniu. Oczywiście każdy Dziennikarz ma do tego prawo, jednak Czytelnicy mają również prawo do poznania faktów. Tymczasem informacje przedstawiane w artykule są niepotwierdzone i są przeinaczeniem faktów, a sformułowania w stylu „o kontraktach decyduje komputer a nie rozum” dodatkowo są obraźliwe. Efektem jest tekst, który tworzy atmosferę sensacji oraz niepotrzebnie straszy pacjentów.
 
 
Treść sprostowania:
Nie jest prawdą, że pacjenci z Małopolski nie będą mieli gdzie się leczyć. Małopolski Oddział podpisał kontrakty na 1700 poradni specjalistycznych, oddziały szpitalne w 49 placówkach, 259 poradni i oddziałów psychiatrycznych, ponad 400 placówek rehabilitacyjnych i wiele innych świadczeń medycznych. Część placówek dotychczas posiadających kontrakt nie otrzymało go na rok przyszły, ale w samych poradniach specjalistycznych podpisano umowy z 50 nowymi świadczeniodawcami, pacjenci maja więc zabezpieczony dostęp do opieki medycznej.
Tytuł artykułu sugeruje nieprawidłowości podczas wydatkowania pieniędzy przez NFZ, tymczasem Małopolski Oddział rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa prowadzi gospodarkę finansami publicznymi, co potwierdziła przeprowadzona w bieżącym roku kontrola NIK, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.
 
W swoich wypowiedziach Dyrekcja Małopolskiego Oddziału nie powołuje się – wbrew treści artykułu - na decyzje centrali tylko na obowiązujące przepisy prawa, w oparciu o które odbywa się kontraktowanie.
Autorka przywołuje placówki, które nie otrzymały kontraktu, tymczasem zarzut, że Szpital w Nowym Sączu nie otrzymał kontraktu na oddział okulistyczny, gdzie leczą się pacjenci z całego regionu jest nieuzasadniony – nowosądecki szpital nie posiada i nie posiadał oddziału okulistycznego.
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Krakowie otrzymało kontrakt na część poradni, na zakontraktowanie innych ma szanse w konkursie uzupełniającym ogłoszonym 29.grudnia.
 
Wszystkie szpitale posiadające poradnie specjalistyczne, których nie udało się zakontraktować zostały zaproszone do rozmów, w dniu 31.12.2010r. ogłoszone zostaną wyniki rokowań dla tych placówek, nie jest więc prawdą, że definitywnie nie otrzymały one kontraktu, wręcz przeciwnie, poradnie te bez przerw i zakłóceń mogą przyjmować pacjentów od początku nowego roku.
 
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Wszystkie aktualności