TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony 10.05.2011r. na łamach Dziennika Polskiego pt. „Prokuratura szuka winnych błędu w NFZ

11-05-2011
W związku z artykułem zamieszczonym 10.05.2011r. na łamach Dziennika Polskiego pt. „Prokuratura szuka winnych błędu w NFZ” Małopolski Oddział NFZ informuje

Nie jest prawdą, że „pracownicy NFZ dokonali zmiany danych w ofercie myślenickiej przychodni Cerebral” – jak twierdzi Autorka artykułu. Doszło do błędu technicznego, który spowodował że w systemie informatycznym zarejestrowana została tymczasowa cena jednostkowa za punkt zamiast ostatecznej wskazanej przez placówkę.
 
Nie jest prawdą, że cena ta „była podstawą do przyznania bądź odmowy kontraktu”. Na pozycję placówki w rankingu decydującym o możliwości zawarcia umowy ma wpływ wiele czynników – oceny za jakość, kompleksowość, ciągłość świadczeń. Cerebral łącznie otrzymał znacząco mniej punktów od placówek, które ostatecznie otrzymały kontrakt. Zmiana ceny o 5 groszy za punkt nie miała żadnego wpływu na wynik konkursu. Ponadto błąd aplikacji komputerowej wystąpił w momencie podpisania tzw. „protokołu rozbieżności”, w którym zawarta była informacja, że propozycja NZOZ Cerebral (ilościowa nie cenowa) nie zostanie przyjęta– a więc, gdy było już jednoznacznie stwierdzone, że placówka nie otrzyma kontraktu ponieważ znalazła się na najniższej pozycji w rankingu.
 
 
Nie jest prawdą, że „ciężko chorzy ludzie z terenu całego powiatu myślenickiego zostali bez opieki” – opiekę od pierwszego dnia po wygaśnięciu umowy przychodni Cerebral zapewniają dwie placówki: Szpital w Myślenicach oraz Centrum Psychoterapii. Pacjenci nie tylko nie stracili możliwości opieki, ale także poprawiła się dostępność do zakupionych przez NFZ porad- została bowiem zwiększona o ok. 5, 6% w stosunku do 2010 roku.
 
Nie jest również prawdą, że „Fundusz oficjalnie bagatelizuje sprawę” – Autorka artykułu uzyskała merytoryczne wyjaśnienia, które jednak oceniła subiektywnie, nadając sprawie aurę „zagadkowości” nie wspominając ponadto w artykule, że sprawę badała również Centrala NFZ, która podtrzymała decyzję Małopolskiego Oddziału i odrzuciła odwołanie od rozstrzygnięcia złożone przez Cerebral.
Pełen komplet informacji został przekazany do organu najodpowiedniejszego w tym momencie do rozstrzygania w sprawie – do Prokuratury.
 
 
 
 
 
Z wyrazami szacunku
Jolanta Pulchna
 
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wszystkie aktualności