Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony 16.05.2012 roku na łamach Gazety Krakowskiej

29-05-2012

W związku z artykułem zamieszczonym 16.05.2012 roku na łamach Gazety Krakowskiej pt. „Gdyby nie miał nerki, NFZ dałby mu szansę” Małopolski Oddział NFZ informuje:

Jakie są fakty?
Opisana w artykule historia Pana Stanisława zmagającego się z rakiem nerki domaga się rzetelnego i obiektywnego przedstawienia tematu, tymczasem w tekście pojawia się szereg informacji niezgodnych z rzeczywistością.
Małopolski Oddział NFZ nie miał możliwości sfinansowania leczenia chorego preparatem nexavar, o co wnioskowali lekarze, ze względu na typ nowotworu, na który cierpi pacjent. Lek nexavar w rozpoznaniu raka nerki może być rozliczany jedynie w ramach specjalnego programu terapeutycznego w przypadku spełnienia określonych przepisami prawa kryteriów kwalifikacyjnych. Takie wyjaśnienie otrzymał też szpital od Małopolskiego Oddziału NFZ.
Należy podkreślić, że kryteria włączenia do programu terapeutycznego określone są przez obowiązujące akty prawne, tworzone przy uwzględnieniu opinii grona ekspertów w dziedzinie onkologii. Powstają one w oparciu o analizy skuteczności leku w różnych przypadkach medycznych i służą wskazaniu tej grupy chorych, którym dana terapia ma szansę pomóc.

Szybka ścieżka dostępu do terapii onkologicznych
Odrębnym problemem jest fakt, że szpital wystąpił do NFZ o sfinansowanie leczenia pacjenta nie w ramach dostępnego programu terapeutycznego lecz w ramach chemioterapii niestandardowej, co było niezgodnie nie tylko z obowiązującymi przepisami prawa, ale także z interesem pacjenta, ponieważ takie postępowanie przedłużało okres oczekiwania pacjenta na wdrożenie innego możliwego sposobu leczenia. Wspomniane rozporządzenie obowiązuje od 3 lat, nie jest więc możliwe, by wnioskujący nie wiedzieli, że lek, który znajduje się w programie terapeutycznym nie może być finansowany w chemii niestandardowej, wniosek nie miał więc szans na pozytywne rozpatrzenie.
 
Oburzające są także zawarte w artykule zarzuty dotyczące rzekomego wielotygodniowego czasu oczekiwania na decyzje NFZ związane z leczeniem w ramach chemioterapii niestandardowej. W Małopolskim Oddziale NFZ wnioski o takie leczenie są traktowane priorytetowo i rozpatrywane w ciągu kilku dni, czego wielokrotnie doświadczył również Szpital im. Rydygiera.
MOW NFZ w trybie pilnym rozpatruje wnioski kierowane przez szpitale, nie może jednak odpowiadać za zwłokę, z jaką ma niejednokrotnie do czynienia w przekazywaniu przez świadczeniodawców wniosków do Oddziału. Wniosek w sprawie leczenia pacjenta opisanego przez Gazetę wpłynął do Małopolskiego Oddziału 26.04.2012, chociaż na dokumencie widnieje data sporządzenia znacznie wcześniejsza: 6.04.2012. Chory otrzymał odpowiedź od Małopolskiego Oddziału NFZ już nazajutrz po wpłynięciu wniosku!

Małopolski Oddział NFZ w przypadku wątpliwości zawsze stara się rozpatrywać wniosek na korzyść pacjenta. Również Konsultant w dziedzinie onkologii przyznaje, że MOW NFZ wydaje niewiele negatywnych decyzji. Jednakże w przypadku jednoznacznych zapisów wykluczających wyrażenie zgody Fundusz nie może łamać obowiązującego prawa.
Tymczasem w artykule w sposób zdumiewająco tendencyjny – już przez sam tytuł tekstu - sugerowany jest brak chęci pomocy choremu przez NFZ.


By poprawić dostępność do świadczeń Małopolski Oddział NFZ co roku zwiększa środki finansowe na leczenie chorych w ramach programów terapeutycznych. W 2012 roku zaplanowane nakłady na ten cel wynoszą ponad 194 mln zł i są to środki o 22% wyższe od ubiegłorocznych.
Wydatkowanie publicznych pieniędzy, którymi dysponuje NFZ wymaga nieustannego podejmowania decyzji na co przeznaczyć pieniądze ze składek ubezpieczonych.
W sytuacji ograniczonych środków finansowych, dokonując trudnych wyborów, Fundusz musi posiłkować się określonymi zasadami i opierać się na konkretnych procedurach zawartych w przepisach prawa. Dlatego tak ważne jest zrozumienie i współpraca, zarówno lekarzy jak i płatnika, by znaleźć najlepszą metodę terapii potrzebnych pacjentom.
Powinni to rozumieć wszyscy uczestnicy systemu opieki zdrowotnej i media. Ma prawo o tym wiedzieć każdy z pacjentów, tymczasem artykuł taki jak ten pozbawia czytelników prawa do obiektywnej oceny faktów.

SPROSTOWANIE Szpitala Specjalistycznego im.Ludwika Rydygiera w Krakowie

 

Wszystkie aktualności