Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W odpowiedzi na artykuły w Dzienniku Polskim poświęcone finansowaniu przez NFZ Podhalańskiego Szpitala w Nowym Targu, Małopolski

06-10-2010
W odpowiedzi na artykuły w Dzienniku Polskim poświęcone finansowaniu przez NFZ Podhalańskiego Szpitala w Nowym Targu, Małopolski Oddział NFZ informuje
 
Małopolski Oddział NFZ jest otwarty na rozmowy
Nie jest prawdą przedstawiony w artykułach zarzut dotyczący braku możliwości kontaktu z Małopolskim Oddziałem NFZ. Dyrektor Małopolskiego Oddziału wykazała wiele cierpliwości i zrozumienia spotykając się wielokrotnie z reprezentantami Szpitala i władzami samorządowymi. Przywołana w tekście prośba Przewodniczącego Rady o spotkanie również spotkała się z pozytywną odpowiedzią – warto przy tym zauważyć, że pismo ze Starostwa w sprawie spotkania wpłynęło do Oddziału NFZ 28.09.10 nazajutrz Starosta otrzymał propozycję terminu spotkania, którą przyjął dzień później (a więc w dniu ukazania się artykułu) W tym kontekście zarzuty pod adresem MOW NFZ są bezzasadne i  krzywdzące.
Ponadto MOW NFZ jest każdej chwili gotowy na negocjacje i podpisanie ugody ze szpitalem, jednakże postępowanie ze strony Dyrekcji Szpitala jak do tej pory zaprzeczało chęci dojścia do porozumienia. W sprzeczności z deklaracjami przedstawianymi na negocjacjach i podczas spotkań, Szpital złożył do sądu pisma procesowe, które są równoznaczne z wyrazem woli, by toczyć spór przed sądem oraz wykluczające intencję ugodowego rozwiązania sprawy.
 
Równe traktowanie dotyczy każdego szpitala
Małopolski Oddział wielokrotnie wykazywał chęć współpracy i porozumienia z nowotarskim szpitalem. Placówka została poproszona o weryfikację dokumentacji medycznej, w kontekście możliwych do sfinansowania procedur ratujących życie, co wykonała ze znaczną zwłoką. Taki sposób uzgadniania świadczeń możliwych do sfinansowania został zastosowany we wszystkich szpitalach. Po otrzymaniu informacji zwrotnej ze strony Szpitala Podhalańskiego Małopolski Oddział, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, zaproponował kwotę do zapłacenia, którą dyrekcja zakładu wstępnie zaakceptowała oraz projekt ugody, którego z kolei szpital nie przyjął. Proponowana przez jednostkę, głęboka ingerencja w zapisy – identyczne dla każdego ze szpitali- nie jest możliwa gdyż byłaby wyrazem wyjątkowego traktowania Placówki przez NFZ.
 
Zła sytuacja finansowa Szpitala Podhalańskiego nie jest konsekwencją niskiego kontraktu
Małopolski Oddział NFZ nie jest winny zadłużeniu szpitala. Kontrakty dla szpitala są dowodem na właściwe finansowanie placówki. Uznając Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu za ważne ogniwo systemu służby zdrowia w regionie, biorąc pod uwagę poziom nadwykonań oraz mając na względzie rozwój placówki (m.in. uruchomienie oddziału neurochirurgicznego)  Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zwiększył kwotę umowy dla Szpitala z 61 753 tys. zł w 2009 roku do 64 057 tys. zł w 2010 r. Wzrost kontraktu dla Podhalańskiego Szpitala był procentowo jednym z najwyższych zwiększeń wśród małopolskich szpitali w tym trudnym budżetowo okresie.
Kłopoty szpitala – tak wysokie zadłużenie - nie są konsekwencją braku pełnego sfinansowania nadwykonań. Gdyby nadwykonania były jedyną przyczyną problemów placówki szpital potrzebowałby kilku milionów złotych, a nie ponad 40 mln by zbilansować budżet. Przenoszenie odpowiedzialności na NFZ za zarządzanie podmiotem oraz jego nadzór uważamy za nie do zaakceptowania. NFZ jest płatnikiem a nie organizatorem opieki zdrowotnej i nie zdejmie odpowiedzialności z osób, które winny, z racji pełnionych funkcji odpowiadać za sprawne zarządzanie i bilansowanie zakładu.
 
W kontekście przywołanych faktów zarzuty pod adresem Małopolskiego Oddziału są nieuprawnione.
 
 
 
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wszystkie aktualności