Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W odpowiedzi na artykuły w Tygodniku Podhalańskim na temat finansowania przez NFZ Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego

21-09-2010
Odnosząc się do kolejnego już artykułu w „Tygodniku Podhalańskim” prezentującego zarzuty władz nowotarskiego Samorządu pod adresem Małopolskiego Oddziału NFZ jako źle finansującego Szpital Podhalański pragniemy przypomnieć, że kontrakty dla szpitala zaprzeczają tej tezie. Uznając Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu za ważne ogniwo systemu służby zdrowia w regionie, biorąc pod uwagę poziom nadwykonań oraz mając na względzie rozwój placówki (m.in. uruchomienie oddziału neurochirurgicznego)  Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zwiększył kwotę umowy dla Szpitala z 61 753 tys. zł w 2009 roku do 64 057 tys. zł w 2010 r. Wzrost kontraktu dla Podhalańskiego Szpitala był procentowo jednym z najwyższych zwiększeń wśród małopolskich szpitali w tym trudnym budżetowo okresie.
 
W związku z ograniczeniami finansowymi, już w połowie 2009 r. Oddział informował Świadczeniodawców, że NFZ nie uda się sfinansować wszystkich nadwykonań w szpitalach.
O takiej sytuacji został poinformowany również Dyrektor Podhalańskiego Szpitala – podczas bezpośredniego spotkania, w trakcie którego podkreślano, że właściwe monitorowanie i zarządzanie kontraktem (w oparciu o doświadczenie i dane epidemiologiczne) będzie szczególnie ważne. Tymczasem w Szpitalu widać brak efektu takich działań, co oznacza, że nie były one podejmowane.
 
Kłopoty szpitala – tak wysokie zadłużenie - nie jest konsekwencją braku pełnego sfinansowania nadwykonań. Gdyby nadwykonania były jedyną przyczyną problemów placówki szpital potrzebowałby kilku milionów złotych, a nie ponad 40 mln by zbilansować budżet. Przenoszenie odpowiedzialności na NFZ za zarządzanie podmiotem oraz jego nadzór uważamy za nie do zaakceptowania. NFZ jest płatnikiem a nie organizatorem opieki zdrowotnej i nie zdejmie odpowiedzialności z osób, które winny, z racji pełnionych funkcji odpowiadać za sprawne zarządzanie i bilansowanie zakładu.
 
Małopolski Oddział wielokrotnie wykazywał chęć współpracy i porozumienia z nowotarskim szpitalem. Placówka została poproszona o weryfikację dokumentacji medycznej, w kontekście możliwych do sfinansowania procedur ratujących życie, co wykonała ze znacznym opóźnieniem. Szpital otrzymał zaproszenie na negocjacje, które pozwolą wypracować rozwiązanie, jednak z informacji dochodzących do MOW NFZ rozmowy ze strony szpitala będą możliwe dopiero po posiedzeniu Rady Powiatu.
 
Próby wywarcia presji na Oddziale Małopolskim NFZ w celu zapłaty wyższych środków niż to wynika z dokonanych analiz oraz sposób prowadzenia negocjacji przez dyrekcję szpitala (m.in. poprzez wykorzystanie do tego celu mediów) uważamy za bez precedensu w skali województwa małopolskiego.
 
 
 
 
Z wyrazami szacunku
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności