Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W odpowiedzi na medialne pytania dotyczące finansowania Szpitala im.Jana Pawła II w Krakowie

16-11-2011
W związku z licznymi pytaniami medialnymi dotyczącymi sytuacji finansowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II – Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje.

Budżet szpitala rośnie dynamicznie
Szpital im.Jana Pawła II jest placówką cenioną przez Małopolski Oddział NFZ. Z uwagi na jego rolę i znaczenie dla Małopolski kontrakt szpitala jest podwyższany każdego roku - dzieje się tak nawet wówczas, gdy trudna sytuacja finansowa NFZ znacznie ogranicza takie możliwości. Rok 2010 Szpital rozpoczynał z kontraktem w wysokości 155,8 mln zł, w styczniu 2011 roku Małopolski Oddział zaproponował Szpitalowi kwotę 170,9 mln  zł (czyli kontrakt wyższy o 9 %!). W trakcie 2011 roku placówka otrzymała dodatkowo 3,3 mln zł - m.in. na świadczenia w zakresie kardiologii, intensywną terapię oraz program terapeutyczny leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego. Tak znaczny i dynamiczny wzrost finansowania jest najlepszym dowodem na to, że Małopolski Oddział NFZ stara się jak najlepiej lokować środki pochodzące ze składek, a zarzuty o niewłaściwym finansowaniu są bezzasadne.

Nadwykonania – tylko w ramach realnych możliwości
Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału NFZ wobec świadczeniodawcy jest określona w zawartej umowie i podlega ona obligatoryjnemu zwiększeniu jedynie w przypadku świadczeń tzw. nielimitowanych (m.in. porody czy leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych) – za te NFZ płaci szpitalowi na bieżąco; natomiast pokrycie kosztów nadwykonań odbywa się w oparciu o zasady jednolite dla wszystkich świadczeniodawców – znane Dyrektorom szpitali, w tym Dyrekcji Szpitala Jana Pawła II. Zależy ono od wysokości środków finansowych w dyspozycji MOW NFZ. Dyrekcja Małopolskiego Oddziału – mając świadomość ograniczonego budżetu Oddziału - wielokrotnie apelowała do dyrektorów szpitali o odpowiednie zarządzanie kontraktem i szacowanie ile zabiegów planowych szpital może wykonać; a ile pieniędzy musi zabezpieczyć na przypadki nagłe, pilne i ratujące życie. Takie szacowanie jest konieczne, by szpital mógł – zgodnie z umową - przyjmować chorych przez cały rok i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Do takich działań zobowiązany jest również krakowski szpital im.Jana Pawła II.


Szpital im.Jana Pawła II otrzymał już zapłatę za część nadwykonań, część zostanie jeszcze sfinansowana z przyszłorocznego budżetu MOW NFZ, stanie się tak w przypadku wszystkich świadczeń nielimitowych i ratujących życie wykonywanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej.


MOW NFZ – zgodnie z oczekiwaniami placówek medycznych – rozdysponowuje wszystkie dostępne środki na świadczenia medyczne, co pozwala podwyższać kontrakty; w zamian ma prawo oczekiwać zrozumienia, współpracy i jak najlepszego zarządzania tymi środkami. I ta zasada dotyczy również Szpitala im.Jana Pawła II.

Głosy oburzenia na taki stan rzeczy, podobnie jak głoszone tezy, że choremu nie powinno się kazać czekać – które właśnie słyszymy - są oburzaniem się na rzeczywistość, w której działają wszyscy uczestnicy i realizatorzy systemu opieki medycznej w Polsce i w wielu innych krajach. Żadnego państwa nie stać bowiem na finansowanie wszystkich świadczeń bez kolejek i powinni to wiedzieć zarządzający - szczególnie szpitalem tak doświadczonym jak Szpital im.Jana Pawła II.  Zarówno NFZ jak i każda z placówek medycznych jest odpowiedzialna za to jak ten system będzie funkcjonował i to od obu stron – płatnika i Świadczeniodawcy zależy czy pacjent otrzyma poczucie bezpieczeństwa (mimo trudnych realiów) czy nieustające poczucie strachu o swój los. A taki strach budzą zapowiedzi ze strony Szpitala o planowanym wstrzymaniu zabiegów, zwalnianiu personelu czy likwidacji oddziałów. Problemy dotyczące rozliczeń między szpitalem a płatnikiem nie powinny być rozwiązywanie przy pomocy wzbudzania poczucia zagrożenia w pacjentach.

Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu ZdrowiaWszystkie aktualności