Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Wszelkie uchybienia będą karane - w odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące umowy z NZOZ „SPES”

31-07-2009

Wszelkie uchybienia będą karane - w odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące umowy z NZOZ „SPES”

W związku z artykułem, który ukazał się na łamach Gazety Krakowskiej w dniach 27 lipca 2009 r.
pt. „Koniec z porodami w krakowskiej klinice „SPES” autorstwa Pana Redaktora Krzysztofa Sakowskiego, Małopolski Oddział NFZ informuje.
 
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie wydał w styczniu 2009 roku decyzję, na mocy której Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginekologia i Położnictwo SPES został zobligowany do zaprzestania prowadzenia zabiegów wymagających opieki medycznej trwającej powyżej jednej doby. W uzasadnieniu decyzji Inspektorat Sanitarny stwierdza, że „usługi medyczne o szerokim profilu związane z dużym ryzykiem śródoperacyjnym i wymagające kilkudniowego pobytu pacjentek w placówce oraz wzmożonego reżimu sanitarno-higienicznego przy zapewnieniu właściwych warunków sanitarno-technicznych wykonywane są w niedostosowanych do ich charakteru pomieszczeniach”. Inspektorat w wyniku kontroli przedstawił placówce szereg zarzutów, uchybienia stwierdzone w NZOZie SPES dotyczą m.in.:
  1. braku wydzielonego oddziału łóżkowego,
  2. braku izolatki na oddziale,
  3. braku śluz umywalkowo-fartuchowych,
  4. przeterminowanych pakietów z narzędziami.
Nie spełnianie tych podstawowych wymogów mających na celu prawidłową realizację świadczeń opieki zdrowotnej stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia Pacjentek. Mimo odwołań placówki decyzja została podtrzymana.
Podpisując umowę z NFZ placówka zobowiązuje się udzielać świadczeń zgodnie z warunkami określonymi w ustawie i odrębnych przepisach. Tym samym jest zobligowana do zapewnienia odpowiedniego standardu opieki. Pozytywna ocena Sanepidu jest jednym z podstawowych warunków umożliwiających zawarcie kontraktu z NFZ stanowi bowiem dla płatnika gwarancję, że opieka jest realizowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów. W sytuacji gdy Inspektorat Sanitarny jednoznacznie uznał uchybienia SPES za rażące i zagrażające zdrowiu i życiu przyjmowanych w klinice pacjentek Małopolski Oddział podjął decyzję, że ze względu na dobro ubezpieczonych nie jest możliwa kontynuacja umowy i została ona niezwłocznie rozwiązana.
Taki tryb postępowania jest i będzie stosowany przez Oddział wobec każdej placówki, która nie realizuje umowy w sposób należyty, narażając tym samym pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Odpowiedzialność Oddziału za publiczne środki finansowe oraz za nadzór nad właściwą realizacją świadczeń powoduje, że wszelkie łamanie zasad określanych umową i norm spotyka się z odpowiednimi konsekwencjami.
 
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
 
Wszystkie aktualności