Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Wyjaśnienia do artykułu "Dramat byłego piłkarza Garbarni"

31-03-2016

W ramach transgranicznej opieki zdrowotnej pacjenci mogą korzystać ze świadczeń, które przysługują im w Polsce. W przypadku niektórych wymagana jest wcześniejsza zgoda dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Świadczenia te zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1545). Należą do nich min. rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, które chce wykonać za granicą bohater artykułu.

Aby móc otrzymać zgodę na ich wykonanie, pacjent musi wcześniej złożyć wniosek o zgodę wraz z niezbędnymi dokumentami (skierowanie na wybrane świadczenie, dokumentacja dotycząca choroby, informacja przygotowana przez lekarza nt. możliwości oczekiwania na świadczenie). Jest to konieczne, żeby pacjent mógł otrzymać zwrot kosztów po uzyskaniu świadczenia w kraju UE. Jeśli wniosek nie jest kompletny, pacjent ma 14 dni na jego uzupełnienie.

W przypadku bohatera artykułu poza pismem nie zostały przesłane żadne dokumenty, które pozwoliłby na wydanie decyzji o zgodzie na skorzystanie ze świadczeń za granicą w ramach dyrektywy transgranicznej. MOW NFZ przesłał prośbę o ich uzupełnienie w ciągu 14 dni, aby móc wydać decyzję zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli pacjent nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów w ciągu 14 dni, nie ma to dla niego żadnych negatywnych skutków, ponieważ ma prawo złożyć wniosek wraz z kompletną dokumentacją w każdym dowolnym i dogodnym dla siebie terminie. 

Do tej pory Małopolskie Oddział NFZ pokrył koszty świadczeń zrealizowanych w ramach dyrektywy transgranicznej na kwotę 818,5 tys. zł. 

Wszystkie aktualności