TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Wyjaśnienia do artykułu z Polska Gazeta Krakowska "Szpitale już nie mają za co leczyć"

07-09-2015

Wyjaśnienia do artykułu z Polska Gazeta Krakowska „Szpitale już nie mają za co leczyć”, który ukazał się 3 września 2015 r.

W odpowiedzi na artykuł pt. „Szpitale już nie mają za co leczyć” autorstwa Katarzyny Kojzar, który ukazał się w dzienniku Polska Gazeta Krakowska 3 września br. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie – działając w oparciu o art.6 ust.1, art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn.zm.) oraz art.31 ust.1,2 i art. 32 ust.1,5,6 tejże ustawy - mając na uwadze prawo czytelników do rzetelnej i prawdziwej informacji pragnie odnieść się do przedstawionych informacji, które nie obrazują całokształtu istotnych dla sprawy zagadnień.

Opublikowany artykuł może sugerować, że w małopolskich szpitalach może zabraknąć pieniędzy na realizację świadczeń szpitalnych wysokospecjalistycznych oraz świadczeń tzn. nielimitowych. Przedstawiony w artykule opis jest niezgodny ze stanem faktycznym, co potwierdzają poniższe informacje, które nie zostały zawarte w materiale prasowym.
Jednocześnie Małopolski OW NFZ w Krakowie podnosi, że w artykule zostały łącznie opisane świadczenia zdrowotne mające różne źródła finansowania oraz różną charakterystykę, tryb realizacji i sposób finansowania przez Małopolski OW NFZ, co powoduje dla czytelnika powstanie niejasnego obrazu poruszanych kwestii.

Umowy na świadczenia wysokospecjalistyczne

W pierwszej kolejności wypada przypomnieć, że w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane i rozliczane dotychczas na podstawie umów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcami a Ministrem Zdrowia, od dnia 1 stycznia 2015 r, rozliczane są na podstawie umów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Źródłem ich finansowania jest dotacja z budżetu państwa. Przy czym istotne jest to, że owa dotacja z budżetu państwa stanowi źródło sfinansowania wyłącznie zabiegów wysokospecjalistycznych, natomiast koszty hospitalizacji pacjenta, któremu świadczenie wysokospecjalistyczne zostało udzielone -  pokrywane są z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym względzie można mówić o specyficznym dualizmie finansowania świadczeń.
Świadczenia szpitalne wysokospecjalistyczne stanowią tu m.in. przeszczepy serca, płuc i wątroby, kardiochirurgia dziecięca, część zabiegów kardiochirurgii dorosłych, nowoczesne techniki wspomagania krążenia, przeszczepienie komórek przytarczyc, wysp trzustkowych, wideotorakoskopowa ablacja w migotaniu przedsionków. Zamiana legislacyjna nie miała jednak wpływu ani na wycenę, ani na wartość finansową świadczeń, ponieważ zostały one oszacowane w oparciu liczbę i wartość świadczeń finansowanych w ubiegłych latach przez Ministra Zdrowia. Warto dodatkowo wskazać, że cała kwota dotacji Ministra Zdrowia została przeznaczona na świadczenia wysokospecjalistyczne w takiej samej wysokości jak środki przeznaczone na ich finansowanie w 2014 r.
W kwestii realizatorów świadczeń szpitalnych wysokospecjalistycznych Małopolski OW NFZ w Krakowie przypomina, że podpisane zostały w tym zakresie umowy z 2 małopolskimi szpitalami – Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym. Pierwszy okres finansowania tych umów objął miesiące styczeń – wrzesień 2015 r., zaś drugi okres finansowania objął IV kwartał br.
W artykule zawarte zostało stwierdzenie, że nie jest wiadome czy świadczenia wysokospecjalistyczne będą finansowane w ostatnich trzech miesiącach br. roku. W tym względzie Małopolski OW NFZ w Krakowie wskazuje, że 28 sierpnia 2015 r., obie umowy na realizację świadczeń szpitalnych wysokospecjalistycznych zostały aneksowane do końca roku. Stąd też przedstawiona w artykule informacja nie stanowiła rzetelnej informacji.
Finansowanie przeszczepów komórek przytarczyc, wysp trzustkowych, zaś w 2015 r. wykonano tylko 6 przeszczepów serca. W kwestii realizacji tych zabiegów problem nie dotyczy braku środków na ich finasowanie, lecz chętnych do ich wykonywania.

Wszystkie aktualności