Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Wyjaśnienia MOW NFZ nt. leczenia pacjentów z użyciem protonów

13-03-2018

W ubiegłym roku Małopolski Oddział NFZ sfinansował leczenie 116 pacjentów za pomocą protonoterapii.Były to 42 terapie protonowe nowotworów oka oraz 74 terapie nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Za leczenie pacjentów protonami NFZ zapłacił ponad 7,5 mln zł.

Tylko w pierwszym półroczu br.  zaplanowano na protonoterapię ok. 3 700 000 zł,(blisko  1 mln zł na protonoterapię nowotworów oka i ok. 2 mln 750 tys. zł na protonoterapię nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku). Wartość umów została oszacowana na podstawie świadczeń wykonanych w pierwszym półroczu 2017 r.  MOW NFZ na bieżąco analizuje liczbę zakwalifikowanych do terapii pacjentów i w zależności od zrealizowanych świadczeń będzie podejmował decyzje dotyczące zwiększenia wartości umowy.

Decyzje o kwalifikacji pacjentów do protnoterapii podejmują lekarze, nie NFZ.

Leczenie pacjentów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 855), w przypadku nowotworów oka - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2012 poz. 1316). Pacjenci są kwalifikowani do leczenia zgodnie z określonymi w rozporządzeniu wskazaniami.

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, do którego należy Centrum Cyklotronowe Bronowice nie jest podmiotem leczniczym – szpitalem.  Kompleksową opiekę nad pacjentem począwszy od kwalifikacji poprzez przygotowanie pacjenta do terapii, opiekę w trakcie terapii jak i po jej zakończeniu sprawują szpitale: Szpital Uniwersytecki (w przypadku protonoterapii nowotworów oka) oraz Centrum Onkologii w Krakowie (w przypadku protnoterapii nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku), z którymi MOW NFZ podpisał umowy na świadczenia protonoterapii.

Z protonoterapii mogą korzystać pacjenci z całej Polski, zarówno dzieci, jak i dorośli. Kwalifikacja do terapii odbywa się w Centrum Onkologii lub Szpitalu Uniwersyteckim, ale skierowanie na leczenie  – w przypadku rozpoznania nowotworu, który jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia może wystawić każdy lekarz specjalista radioterapii onkologicznej. Do tej pory najwięcej pacjentów, którzy zostali poddani terapii pochodziło z Małopolski i Mazowsza, następnie ze Śląska,  woj. zachodniopomorskiego,  lubelskiego,  wielkopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko – mazurskiego, z Opolszczyzny i Dolnego Śląska.

Aleksandra Kwiecień
Rzecznik prasowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności