Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Wyjaśnienia MOW NFZ w związku z artykułem "Chcą nowymi metodami leczyć ból, ale przegrywają z urzędnikami"

22-07-2015

W nawiązaniu do artykułu "Chcą nowymi metodami leczyć ból, ale przegrywają z urzędnikami" autorstwa Anny Agaciak, który ukazał się 21 lipca 2015 r. w Dzienniku Polskim Małopolski Oddział NFZ uprzejmie wyjaśnia:

Podstawowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest finasowanie świadczeń opieki zdrowotnej w taki sposób, aby w optymalnym dla pacjentów zakresie, ale przede wszystkim w miarę możliwości finansowych oddziału, zabezpieczyć świadczenia dla wszystkich chorych – począwszy od podstawowej opieki zdrowotnej, po przez poradnie specjalistyczne, oddziały szpitale, rehabilitację, programy lekowe.
Świadczenia związane z leczeniem bólu na poziomie poradni specjalistycznych są w Małopolsce zabezpieczone przez wielu realizatorów od 2011 r. Aktualnie MOW NFZ ma zawarte umowy z 13 poradniami w Małopolsce:

  • 5 w Krakowie
  • 2 w Tarnowie
  • 2 w pow. nowosądeckim
  • po 1 w powiatach miechowskim, olkuskim, nowosądeckim, nowotarskim oraz tarnowskim

Obecnie ich poziom finasowania wynosi 2 531 975,54 zł. Od 2011 roku nakłady wzrosły o 872 692,44 zł (o 53 %). Patrząc z pespektywy całego kraju są to jedne z najwyższych jakie są w Polsce.

Zakres, w jakim są realizowane w tych poradniach świadczenia wynosi nieco ponad 100 procent, co oznacza, że poziom nadwykonań w porównaniu z innym zakresami świadczeń jest niewielki. Mimo to w miarę możliwości finansowych MOW NFZ stara się je finansować.

Rzeczywiście Szpital im. Rydygiera zwracał się do MOW NFZ kilkakrotnie z wnioskiem o ogłoszenie konkursu na kolejną w Krakowie poradnię leczenia bólu. I MOW NFZ za każdym razem wyjaśniał, że z uwagi na ograniczenia finansowe nie ma takiej możliwości. Dodatkowe, uzupełniające konkursy ogłaszane są wyłącznie w sytuacji zupełnego braku zabezpieczenia świadczeń, a w przypadku poradni leczenia bólu tak nie jest. Trudno zgodzić się z zarzutem, że obiecaliśmy szpitalowi konkurs. W jednym z ostatnich pism szpital został poinformowany, że w związku z wygasaniem umów planowane jest ogłoszenie konkursu na wszystkie zakresy, z zastrzeżeniem jednak, że niewykluczone jest aneksowanie tych umów. I tak w istocie się stało.

Oczywiście doceniamy starania szpitala związane z rozwojem jego pracowników, szkoleniami, które przeszli, sprzętem, który zakupili. Jednak pragnę podkreślić, ze NFZ finansuje świadczenia, a nie inwestycje podjęte przez szpital tak naprawdę na własne ryzyko, bez potwierdzenia, że świadczenia będą mogły być finansowane ze środków publicznych.

Odnosząc się do realizacji procedury termolezji, która może być realizowane nie tylko w poradniach leczenia bólu  warto podkreślić, że jest ona tylko jedną z wielu metod leczenia bólu finansowanych przez NFZ. Oprócz metod farmakologicznych pacjenci w ramach ubezpieczenia mogą korzystać również z zabiegów fizykoterapii przeciwbólowej, akupunktury bólu przewlekłego, prądów TENS, znieczulenia splotów i nerwów obwodowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w I kwartale tego roku w całej Małopolsce w 3 poradniach skorzystało z niej 123 pacjentów nie jest to procedurą, którą należałoby taktować jako wiodącą metodę w leczeniu bólu.

Natomiast w odniesieniu do przywołanej również procedury neuroplastyki wypada zauważyć, że szpitale mogą ją zrealizować i rozliczyć jako procedurę w ramach świadczeń udzielanych na oddziałach: ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii szczękowo twarzowej, chirurgii plastycznej, otolaryngologii, neurochirurgii, chirurgia dziecięcej, a takimi oddziałami dysponuje szpital im. Rydygiera.
Za realizację procedury neuroplastyki NFZ płaci niemal 5 000 zł, zaś za inne duże zabiegi na rdzeniu i w kanale kręgowym wykonywane na oddziałach ortopedii, neurochirurgii i chirurgii dziecięcej 11 596 zł.

Szpital im. Rydygiera jest placówką cenioną przez Małopolski Oddział NFZ. Z uwagi na jego rolę i znaczenie dla Małopolski kontrakt szpitala jest podwyższany każdego roku. Nie może jednak liczyć na to, że na jego życzenie, bez względu na to, czy NFZ będzie miał możliwości finansowe czy nie, wymusi artykułami prasowymi finasowanie świadczeń.

Wszystkie aktualności