TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Wyjaśnienia MOW NFZ w związku z artykułem "Czy pan też czeka 5 lat na operację"

31-07-2015

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w Fakcie 29 lipca br. „Czy pan też czeka 5 lat na operację”, autorstwa redaktor Marceliny Ławińskiej Małopolski Oddział NFZ uprzejmie wyjaśnia:

Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, np. porada lekarska, przyjęcie do szpitala, nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca ma obowiązek wpisać pacjenta na listę oczekujących i wyznaczyć termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest zgoda pacjenta na wpisanie na listę oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane).

Przed zapisaniem do kolejki na wizytę, badanie albo zabieg, lekarz powinien określić, czy stan zdrowia wymaga pilnego leczenia i zakwalifikować chorego do odpowiedniej, jednej z dwóch grup oczekujących, tak zwanej kategorii medycznej (przypadek pilny lub przypadek stabilny).

Jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia lekarz zaznacza na skierowaniu przypadek pilny.

Jedynie w przypadku list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego nie jest dokonywany podział na te dwie grupy.

Na liście oczekujących świadczeniodawca ma obowiązek odnotować m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, a także rozpoznanie lub powód przyjęcia i planowany termin udzielenia świadczenia.

Obowiązkiem świadczeniodawcy jest poinformowanie pacjenta o planowanym terminie udzielenia świadczenia i o każdej zmianie tego terminu, jak również przyczynie zmiany.
Jeśli chodzi o wybór placówki to pacjent może wybrać dowolną placówkę, która ma podpisaną umowę z NFZ, nie obowiązuje rejonizacja ze wzglądu na miejsce zamieszkania. Pacjent może wybrać poradnię, szpital o najkrótszym czasie oczekiwania.

Natomiast jeśli chodzi o zawarte w artykule informacje to nieprawdą jest, że w województwie małopolskim na tego typu zabiegi czeka się 5 lat. Po przeanalizowaniu sytuacji dotyczącej kolejek oczekujących pacjent bez zbędnego czekania może uzyskać dane świadczenie.

Jeżeli termin w jednej placówce jest zbyt długi pacjent może sprawdzić czas oczekiwania na świadczenia medyczne w Informatorze o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne, który znajduje się na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl) oraz stronie Małopolskiego Oddziału NFZ (www.nfz-krakow.pl).

W wyniku wyszukiwania pacjent otrzyma przekazane przez świadczeniodawców następujące informacje: liczbę osób oczekujących, liczbę osób skreślonych, średni czas oczekiwania (w dniach), pierwszy wolny termin. Za wyjątkiem świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego informacje określane są w podziale na kategorie medyczne (przypadek stabilny lub przypadek pilny).
Wynik wyszukiwania obok nazwy świadczeniodawcy zawiera jego dane teleadresowe. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca udzielenia świadczenia można znaleźć po kliknięciu na nazwę świadczeniodawcy.
W sytuacji gdy czas oczekiwania znacząco różni się w placówce z informacją znajdującą się w informatorze, pacjent powinien zgłosić tą sytuację w Narodowym Funduszu Zdrowia – Dział Skarg i Wniosków, ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, tel. 12 29 88 303.

Informacje o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania można sprawdzić także na bezpłatnej infolinii 800 007 797 oraz Zintegrowanym Informatorze Pacjenta – ogólnopolskim serwisie internetowym udostępniającym pacjentom po zalogowaniu informacje o ich leczeniu i kosztach tego leczenia.

Wszystkie aktualności