Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Wyjaśnienia nt. publikacji w radiu RMF FM w sprawie kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim

27-04-2017

w nawiązaniu do publikacji radia RMF FM Pierwsza taka kontrola NFZ w krakowskim szpitalu. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że nieprawdą jest, że jest to to pierwsza kontrola w Szpitalu Uniwersyteckim, ponad to trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że paraliżuje ona prace oddziałów kardiologicznych.

Obecna kontrola oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego nie jest pierwszą prowadzoną przez Małopolski Oddział NFZ w tej placówce. W ciągu ostatnich 3 lat pracownicy MOW NFZ  14 razy prowadzili kontrole w szpitalu, w tym w 2015 również na oddziałach kardiologicznych. Nigdy nie zgłaszano, że prowadzone kontrole  powodują  problemy w pracy poszczególnych oddziałów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych NFZ jest zobowiązany do kontroli realizacji świadczeń w podmiotach, z którymi zawarł umowy na realizację świadczeń – w tym w uzasadnionych przypadkach na zlecenie innych instytucji (Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, organy ścigania). Zakres możliwych kontroli określa art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz m. in art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (jeśli chodzi o możliwość czasową dochodzenia roszczeń majątkowych, w tym w wyniku przeprowadzonej kontroli).Wszyscy świadczeniodawcy, z którymi NFZ współpracuje wiedzą o tym. W trakcie prowadzonych kontroli fundusz analizuje dokumentację medyczną, dostarczaną co do zasady przez pracowników administracji placówek medycznych. Nie ma to zatem wpływu na proces leczenia pacjentów, czy zakłócenie pracy kontrolowanych oddziałów. Pacjenci nie muszą mieć obaw, że inaczej będzie w tym przypadku.

Pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego nie zgłaszali problemów związanych z dostępem do świadczeń na kontrolowanych oddziałach.

Każda kontrola prowadzona przez fundusz jest rozłożona w czasie, po to, aby umożliwić z jednej strony przekazanie dokumentacji, a drugiej jej rzetelną analizę. 

Obecna kontrola w SU dotyczy warunków realizacji świadczeń na oddziale kardiologicznym. 

Aleksandra Kwiecień
Rzecznik Prasowy
Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności