Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


zobacz_rowniez
- VADEMECUM 2012
- AKTUALNOŚCI
- LECZENIE NA WAKACJACH
- Kurier Zdrowia
- Profilaktyka grypy
- Przydatne druki i formularze
- Wysokość składek i opłat - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Materiały informacyjne - archiwum materiałów
- KONTAKT I DANE ADRESOWE
- ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PACJENTÓW
Strona Główna / Zobacz również
KONTAKT I DANE ADRESOWE
Małopolski Oddział NFZ stara się być otwarty na potrzeby wszystkich, którzy szukają u nas pomocy i informacji. Macie Państwo do dyspozycji różne możliwości komunikacji z pracownikami MOW NFZ: poczta tradycyjna i mailowa, telefon i fax, bezpośrednia wizyta w Oddziale.

Z WIZYTĄ W ODDZIALE
 
Punkty Obsługi Ubezpieczonego, Dziennik Podawczy, Dział Skarg i Wniosków
ul. BATOREGO 24, Kraków
 
Na miejscu uzyskacie Państwo pomoc w następujących tematach:
- złożenie wniosku i odbiór Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- złożenie skierowania na leczenie sanatoryjne
- informacja na temat systemu ochrony zdrowia, zasad korzystania ze świadczeń w ramach ubezpieczenia, funkcjonowania NFZ
 
Pracownicy działów Obsługi Informacyjnej, Dziennika Podawczego, Skarg i Wniosków oraz Sekcji Obsługi Dokumentów Unijnych są do Państwa dyspozycji w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00., w piątki od 8.00 do 15.00.
Aby usprawnić obsługę wprowadziliśmy system numerkowy – dzięki temu nie musicie Państwo stać w kolejce przed okienkiem. Po wyświetleniu się numeru, podchodzicie Państwo bezpośrednio do stanowiska.
 
W miesiącach wakacyjnych wzrasta liczba osób odwiedzających Oddział w celu uzyskania EKUZ, niestety możliwości lokalowe nie pozwalają na stworzenie dodatkowych stanowisk obsługi, co sprawia, że mogą pojawić się kolejki. Przepraszamy za wynikające z tego faktu utrudnienia.


KONTAKT Z ODDZIAŁEM 
Adres do korespondencji:
MOW NFZ
31-056 Kraków
ul. Józefa 21

centrala telefoniczna:
12 29 88 100

Adres e-mail:
nfz@nfz-krakow.pl
 
INFORMACJA - Dział Obsługi Świadczeniobiorców
12 29 88 386, 12 29 88 404, 12 194 88


INFORMACJA - CAŁODOBOWA AUTOMATYCZNA INFOLINIA
12 29 88 449
 
Operatorem INFOLINII MOW NFZ jest Telekomunikacja Polska. Osoby korzystające z usług innych operatorów mogą mieć niezależne od działania INFOLINII problemy z uzyskaniem połączenia. W takiej sytuacji należy wybrać numer INFOLINII bez numeru kierunkowego 12 .

Całodobowa automatyczna infolinia to szybkie i łatwe uzyskanie informacji na temat świadczeń finansowanych przez NFZ dostępne przez 24 godz. Od pn. do pt. w godz. 8.00 – 16.00 możecie Państwo wybrać rozmowę z konsultantem - tonowo wybierając "0".
Bez potrzeby kontaktu z konsultantem możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące zagadnień z następujących zakresów:
  • zasady korzystania z poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej - tonowo wybierając "1"
  • lecznictwo uzdrowiskowe - tonowo wybierając "2"
  • opieka zdrowotna w unii europejskiej - tonowo wybierając "3"
  • zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu - tonowo wybierając "4"
  • dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - tonowo wybierając "5"
  • możliwość korzystania z opieki zdrowotnej przez osoby nieubezpieczone - tonowo wybierając "6"
  • kolejki oczekujących - tonowo wybierając "7"
  • programy profilaktyczne - tonowo wybierając "8"
  • rzecznik praw pacjenta, linia pacjenta (aktualnie Dział Skarg i Wniosków) - tonowo wybierając "9"

 

Informacje dotyczące programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ
 12 29 88 219

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Obsługi Świadczeniobiorców
tel. 12 29 88 386, 12 29 88 404
informacja@nfz-krakow.pl

Dział Skarg i Wniosków
Linia Pacjenta:
tel.: 12 29 88 404

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
tel.: 12 29 88 361
 
Wydział Gospodarki Lekami
ul. Sokołowskiego 19, Kraków
Sekretariat tel. 12 29 88 454 
 


delegatury
Delegatura w Tarnowie
Tarnów, Al. Solidarności 5-9.
tel. 14 69 63 155 - sekretariat
tel. 14 69 63 164 - obsługa dokumentów unijnych
tel. 14 69 63 161 - obsługa ubezpieczonych
tel. 14 69 63 157 - punkt ewidencyjny - zaopatrzenie ortopedyczne
tarnow@nfz-krakow.pl
 
Delegatura w Nowym Sączu
Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52.
tel. 18 44 22 300 - sekretariat
tel. 18 54 02 316 - rozliczenie aptek
tel. 18 44 22 739 - wnioski świadczeniobiorców i obsługa świadczeniodawców
tel. 18 44 22 756 - dział ubezpieczeń zdrowotnych w UE
tel. 18 54 02 308 - punkt ewidencyjny
nowysacz@nfz-krakow.pl

 
Delegatura w Nowym Targu
Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 22.
tel. 18 26 46 306 - obsługa dokumentów unijnych
tel. 18 26 49 582 - obsługa świadczeniobiorców
tel. 18 26 46 307 - punkt ewidencyjny- zaopatrzenie ortopedyczne
tel. 18 26 46 282 - sekretariat i obsługa świadczeniodawców
nowytarg@nfz-krakow.pl
 KORESPONDENCJA Z ODDZIAŁEM
Sprawy, które załatwią Państwo za pośrednictwem poczty


- przesłanie wniosku o wydanie karty EKUZ i uzyskanie karty
- złożenie skargi do Działu Skarg i Wniosków
- otrzymanie potwierdzenia skierowania na leczenie sanatoryjne
- przekazywanie dokumentów związanych ze zwrotem kosztów leczenia w UE
- otrzymanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń i objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym
- drogą mailową uzyskacie Państwo odpowiedzi na pytania oraz możecie Państwo zgłaszać skargi, uwagi i sugestie.

 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt