Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


- Placówki Podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
- Pomoc w stanach nagłych
- Bannery
- VADEMECUM 2012
- 4 Pory roku
- Nasz fundusz
- Kurier zdrowia
- Masz wiele powodów, by żyć
- AKTUALNOŚCI
- LECZENIE NA WAKACJACH
- Kurier Zdrowia
- Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
- Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), Izby Przyjęć (IP)
- Leczenie w innym państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji
- Leczenie w innym państwie UE wynikające z dyrektywy transgranicznej
- Leczenie pacjentów z innych państw UE w Polsce wynikające z dyrektywy transgranicznej / Treatment of EU patients in Poland under the cross-border directive
- Zgoda Prezesa na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju
- Program profilaktyki raka piersi
- Podstawowa opieka zdrowotna
- Program profilaktyki raka szyjki macicy
- Poradnie specjalistyczne
- Profilaktyka grypy
- Szczególne uprawnienia osób represjonowanych i inwalidów wojennych
- Szczególne uprawnienia weteranów działań poza granicami państwa
- Prawo do świadczeń
- U lekarza specjalisty
- Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Nieubezpieczeni - prawo do świadczeń
- Program profilaktyki chorób układu krążenia
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia - placówki
- Przydatne druki i formularze
- Wysokość składek i opłat - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Ważność druków i formularzy
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
- Ustawa o Prawach Pacjenta
- Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)
- Poradnie stomatologiczne
- Program badań prenatalnych
- Placówki psychiatrii i leczenia uzależnień
- Materiały informacyjne - archiwum materiałów
- Stomatologia
- Psychiatria i leczenie uzależnień
- Składanie skarg i odwołań
- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry
- Placówki rehabilitacyjne
- KONTAKT I DANE ADRESOWE
- Rehabilitacja lecznicza
- Program profilaktyki gruźlicy
- Placówki uzdrowiskowe
- ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PACJENTÓW
- Lecznictwo uzdrowiskowe
- Placówki opieki długoterminowej
- Opieka długoterminowa
- PODRĘCZNIK „ZROZUMIEĆ PRAWA PACJENTA”
- Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
- Świadczenia Odrębnie Kontraktowane
- Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
- Punkty zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
- Leki
- Czas oczekiwania na świadczenia
- Import docelowy
- Wykaz aptek posiadających umowy z MOW NFZ
Strona Główna /
Stomatologia
Leczenie stomatologiczne

Wszystkie należne pacjentom procedury i materiały wymienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1462).

Wizyta u lekarza dentysty nie wymaga skierowania. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł kontrakty z gabinetami stomatologicznymi (indywidualne praktyki stomatologiczne) oraz publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Fakt, że gabinet ma podpisaną  umowę z NFZ potwierdza logo NFZ, które musi być umieszczone na budynku w którym znajduje się gabinet.

Osoba ubezpieczona może dokonać wyboru lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy, którzy zawarli umowy z NFZ. 
 
Pacjent ma prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

Jeżeli ubezpieczony zażyczy sobie użycia ponadpodstawowego materiału stomatologicznego bądź świadczeń innych niż zawarte w wykazie, musi za nie zapłacić. Obecnie nie ma dopłat do materiałów ponadstandardowych np. materiał światłoutwardzalny jest płatny w pełnej wysokości przez pacjenta. Przy każdym gabinecie zakontraktowanym przez NFZ wywieszony jest wykaz gwarantowanych świadczeń i materiałów stomatologicznych oraz cennik usług prywatnych. Pacjent ma prawo zażądać od lekarza dentysty wystawienia rachunku za usługi prywatne.

NFZ nie finansuje świadczeń ponadstandardowych oraz leczenia w gabinecie stomatologicznym, który nie posiada kontraktu z NFZ.

Uwaga! Pacjentowi zgłaszającemu się z bólem, pomoc udzielana jest w dniu zgłoszenia.

Zakres świadczeń gwarantowanych (w skrócie):

- leczenie ogólnostomatologiczne w tym leczenie próchnicy zębów;
- leczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii (podstawowe procedury w tym usunięcie zęba);
- leczenie endodontyczne zębów od 1 do 3 (siekacze i kły);
- leczenie z zakresu protetyki -w ramach ubezpieczenia pacjentowi przysługuje uzupełnienie utraconych zębów w danym łuku zębowym 1 raz na 5 lat poprzez wykonanie protez akrylowych ruchomych (częściowa - wyłącznie w zakresie odbudowy co najmniej 5 zębów lub całkowita). Naprawa protezy przysługuje 1 raz na 2 lata; pacjent powinien potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanej protezy zębowej lub jej naprawy.
- leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki;
- leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych - celem takiego leczenia jest wykonanie całkowitej sanacji jamy ustnej w tym profilaktyki profesjonalnej podczas jednego zabiegu;
- leczenie stomatologiczne osób z grupy wysokiego ryzyka - nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS;
- stomatologiczna pomoc doraźna.

Dzieci i młodzież oraz kobiety w ciąży – dodatkowe świadczenia

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – szczegóły w rozporządzeniu.

Kobietom w ciąży poza podstawowymi świadczeniami przysługuje min. leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do dodatkowych świadczeń dla:
• kobiet w ciąży – jest  karta przebiegu ciąży,
• kobiet w okresie połogu (trwającego 42 dni od dnia porodu) - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Dodatkowe bezpłatne świadczenia z zakresu stomatologii, które przysługują dzieciom i młodzieży do lat 18r.ż.:

• zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki – do ukończenia 7 roku życia;
• lakierowanie wszystkich zębów stałych;
• impregnacja zębiny zębów mlecznych;
• całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;
• kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
• leczenie chorób przyzębia;
• zabiegi chirurgiczne takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.
• leczenie z zakresu ortodoncji - leczenie wad zgryzu aparatami do zdejmowania jedno - i dwuszczękowym przysługuje dziecku do ukończenia 12 roku życia. Kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu,  do ukończenia 13 lat - bezpłatna kontrola przysługuje wyłącznie dzieciom leczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Dziecku, do ukończenia 13 roku życia, przysługuje również raz w roku kalendarzowym naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach ubezpieczenia (nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).
• Powyżej 12-go roku życia wykonanie aparatów ortodontycznych musi być już finansowane przez rodzica lub opiekuna, a po ukończeniu 13 r. ż. leczenie ortodontyczne jest w całości odpłatne.

W wypadku zakupu aparatu w gabinecie prywatnym nie przysługują dziecku bezpłatne wizyty kontrolne mimo, że nie ukończyło jeszcze 13 roku życia.
 
Dzieci niepełnosprawne  do 16 r. ż., oraz pacjenci niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ukończyli 16 r. ż., - jeśli wynika to ze wskazań medycznych mają zapewnione zabiegi stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym oraz materiały kompozytowe światłoutwardzalne do wypełnień zębów. Świadczenie z tego zakresu obejmuje koszt konsultacji anestezjologicznej wraz z niezbędnymi badaniami, leki do znieczulenia ogólnego, zabieg znieczulenia ogólnego, kompleksowy zabieg stomatologiczny oraz opiekę po wykonanym zabiegu. Dokumentem potwierdzającym prawo do dodatkowych świadczeń dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym – jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Fundusz gwarantuje również opiekę nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki (w tym rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego).

Wszystkie gabinety posiadające zawartą umowę z MOW NFZ pracują w oparciu o harmonogram zaakceptowany przez Fundusz, który w wyznaczonych dniach zapewnia m.in. dostępność do godz. 18.00. W ramach pełnego etatu lekarz dentysta ma być dostępny dla pacjenta:
•od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu do godziny 18; minimum 30 godzin tygodniowo.

W wypadku stomatologicznej pomocy doraźnej świadczenia wykonywane są:

•od poniedziałku do piątku - w godzinach od 19:00 do 7:00 rano dnia następnego,
•w soboty, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo.

Szczegółowy wykaz procedur medycznych i materiałów znajduje się w załącznikach do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1462).

 
ostatnia aktualizacja: maj 2015r.

 

 

 

 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt