Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


- Placówki Podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
- Pomoc w stanach nagłych
- Bannery
- VADEMECUM 2012
- 4 Pory roku
- Nasz fundusz
- Kurier zdrowia
- Masz wiele powodów, by żyć
- AKTUALNOŚCI
- LECZENIE NA WAKACJACH
- Kurier Zdrowia
- Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
- Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), Izby Przyjęć (IP)
- Leczenie w innym państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji
- Leczenie w innym państwie UE wynikające z dyrektywy transgranicznej
- Leczenie pacjentów z innych państw UE w Polsce wynikające z dyrektywy transgranicznej / Treatment of EU patients in Poland under the cross-border directive
- Zgoda Prezesa na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju
- Program profilaktyki raka piersi
- Podstawowa opieka zdrowotna
- Program profilaktyki raka szyjki macicy
- Poradnie specjalistyczne
- Profilaktyka grypy
- Szczególne uprawnienia osób represjonowanych i inwalidów wojennych
- Szczególne uprawnienia weteranów działań poza granicami państwa
- Prawo do świadczeń
- U lekarza specjalisty
- Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Nieubezpieczeni - prawo do świadczeń
- Program profilaktyki chorób układu krążenia
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia - placówki
- Przydatne druki i formularze
- Wysokość składek i opłat - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Ważność druków i formularzy
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
- Ustawa o Prawach Pacjenta
- Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)
- Poradnie stomatologiczne
- Program badań prenatalnych
- Placówki psychiatrii i leczenia uzależnień
- Materiały informacyjne - plakaty, ulotki
- Stomatologia
- Psychiatria i leczenie uzależnień
- Składanie skarg i odwołań
- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry
- Placówki rehabilitacyjne
- KONTAKT I DANE ADRESOWE
- Rehabilitacja lecznicza
- Program profilaktyki gruźlicy
- Placówki uzdrowiskowe
- ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PACJENTÓW
- Lecznictwo uzdrowiskowe
- Placówki opieki długoterminowej
- Opieka długoterminowa
- PODRĘCZNIK „ZROZUMIEĆ PRAWA PACJENTA”
- Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
- Świadczenia Odrębnie Kontraktowane
- Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
- Punkty zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
- Leki
- Czas oczekiwania na świadczenia
- Import docelowy
- Wykaz aptek posiadających umowy z MOW NFZ
Strona Główna /
Stomatologia
Leczenie stomatologiczne

Wszystkie należne pacjentom procedury i materiały wymienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1462)
Wizyta u lekarza dentysty nie wymaga skierowania. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł kontrakty z gabinetami stomatologicznymi (indywidualne praktyki stomatologiczne) oraz publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Fakt, że gabinet ma podpisaną z NFZ potwierdza logo NFZ, które musi być umieszczone na budynku w którym znajduje się gabinet. Osoba ubezpieczona może dokonać wyboru lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pacjent ma prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.
 
Zakres świadczeń gwarantowanych (w skrócie):

- leczenie ogólnostomatologiczne w tym leczenie próchnicy zębów;
- leczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii (podstawowe procedury w tym usunięcie zęba);
- leczenie endodontyczne zębów od 1 do 3 (siekacze i kły);
- leczenie z zakresu protetyki -w ramach ubezpieczenia pacjentowi przysługuje uzupełnienie utraconych zębów w danym łuku zębowym 1 raz na 5 lat poprzez wykonanie protez akrylowych ruchomych (częściowa - wyłącznie w zakresie odbudowy co najmniej 5 zębów lub całkowita). Naprawa protezy przysługuje 1 raz na 2 lata;
- leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki;
- leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych - celem takiego leczenia jest wykonanie całkowitej sanacji jamy ustnej w tym profilaktyki profesjonalnej podczas jednego zabiegu;
- leczenie stomatologiczne osób z grupy wysokiego ryzyka - nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS;
- stomatologiczna pomoc doraźna.
 
 
Dzieci i młodzież oraz kobiety w ciąży – dodatkowe świadczenia

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – szczegóły w rozporządzeniu.
 Kobietom w ciąży poza podstawowymi świadczeniami przysługuje min. leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów.
 
Dodatkowe bezpłatne świadczenia z zakresu stomatologii, które przysługują dzieciom i młodzieży do lat       18r.ż.:

- profilaktyka stomatologiczna (w zakres której wchodzą m. in.: lakowanie zębów szóstych - do 7 roku życia, lakierowanie zębów stałych;
 - kompleksowe procedury profilaktyczne dla dzieci od 6 miesiąca do 19 r. ż.;
- leczenie próchnicy zębów stałych i mlecznych;
 - zabiegi z chirurgii stomatologicznej, w tym resekcja korzenia zęba -tylko zębów od 3 do 3 w szczęce i żuchwie;
- odbudowa złamanego kąta zęba siecznego;
- leczenia chorób przyzębia;
- leczenie endodontyczne  u dzieci wszystkich zębów z wyjątkiem zębów 3-kanałowych z rozpoznaniem zgorzeli
- chirurgia stomatologiczna – resekcja korzeni zębów od 3 do 3;
- leczenie z zakresu ortodoncji - leczenie wad zgryzu aparatami do zdejmowania jedno - i dwuszczękowym przysługuje dziecku do ukończenia 12 roku życia. Kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu,
do ukończenia 13 lat -bezpłatna kontrola przysługuje wyłącznie dzieciom leczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;
Dziecku, do ukończenia 13 roku życia, przysługuje również raz w roku kalendarzowym naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach ubezpieczenia (nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

Powyżej 12-go roku życia wykonanie aparatów ortodontycznych musi być już finansowane przez rodzica lub opiekuna, a po ukończeniu 13 r. ż. leczenie ortodontyczne jest w całości odpłatne.

Dzieci niepełnosprawne  do 16 r. ż., oraz pacjenci niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ukończyli 16 r. ż., - jeśli wynika to ze wskazań medycznych mają zapewnione zabiegi stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym oraz materiały kompozytowe światłoutwardzalne do wypełnień zębów.
 
Wszystkie gabinety mające zawartą umowę z MOW NFZ pracują w oparciu o harmonogram zaakceptowany przez Fundusz, który w wyznaczonych dniach zapewnia m.in. dostępność do godz. 18.00.
 
Fundusz gwarantuje również opiekę nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki (w tym rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego).
 
 
Szczegółowy wykaz procedur medycznych i materiałów znajduje się w załącznikach do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1462)

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1462)

 
ostatnia aktualizacja: lipiec 2014r.

 

 

 

 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt