Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


- Placówki Podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
- Pomoc w stanach nagłych
- Bannery
- VADEMECUM 2012
- 4 Pory roku
- Nasz fundusz
- Kurier zdrowia
- Masz wiele powodów, by żyć
- AKTUALNOŚCI
- LECZENIE NA WAKACJACH
- Kurier Zdrowia
- Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
- Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), Izby Przyjęć (IP)
- Leczenie w innym państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji
- Leczenie w innym państwie UE wynikające z dyrektywy transgranicznej
- Leczenie pacjentów z innych państw UE w Polsce wynikające z dyrektywy transgranicznej / Treatment of EU patients in Poland under the cross-border directive
- Zgoda Prezesa na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju
- Program profilaktyki raka piersi
- Podstawowa opieka zdrowotna
- Program profilaktyki raka szyjki macicy
- Poradnie specjalistyczne
- Profilaktyka grypy
- Szczególne uprawnienia osób represjonowanych i inwalidów wojennych
- Szczególne uprawnienia weteranów działań poza granicami państwa
- Prawo do świadczeń
- U lekarza specjalisty
- Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Nieubezpieczeni - prawo do świadczeń
- Program profilaktyki chorób układu krążenia
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia - placówki
- Przydatne druki i formularze
- Wysokość składek i opłat - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Ważność druków i formularzy
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
- Ustawa o Prawach Pacjenta
- Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)
- Poradnie stomatologiczne
- Program badań prenatalnych
- Placówki psychiatrii i leczenia uzależnień
- Materiały informacyjne - archiwum materiałów
- Stomatologia
- Psychiatria i leczenie uzależnień
- Składanie skarg i odwołań
- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry
- Placówki rehabilitacyjne
- KONTAKT I DANE ADRESOWE
- Rehabilitacja lecznicza
- Program profilaktyki gruźlicy
- Placówki uzdrowiskowe
- ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PACJENTÓW
- Lecznictwo uzdrowiskowe
- Placówki opieki długoterminowej
- Opieka długoterminowa
- PODRĘCZNIK „ZROZUMIEĆ PRAWA PACJENTA”
- Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
- Świadczenia Odrębnie Kontraktowane
- Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
- Punkty zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
- Leki
- Czas oczekiwania na świadczenia
- Import docelowy
- Wykaz aptek posiadających umowy z MOW NFZ
Strona Główna /
Program badań prenatalnych

Program badań prenatalnych

Opis problemu zdrowotnego

W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia wzrasta statystycznie istotnie, ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej aberracją chromosomalną.

Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 - 5%. Część z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej i biochemicznej możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr ciąży). W przypadku, gdy następuje podejrzenie wady wskazane jest wykonanie testu biochemicznego i badania USG w celu oszacowania ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnej. Każdy przypadek stwierdzonej patologii wymaga weryfikacji za pomocą genetycznych badań.
Określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Pozwala także rodzicom dziecka przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po jego urodzeniu.

W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. Poradnictwo genetyczne wzbogacone współczesnymi możliwościami diagnostyki prenatalnej stanowi podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych.

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce oraz wdrożenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w naszym kraju.
 
W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

Z badań prenatalnych mogą skorzystać Panie, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat);
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
 
 
Gdzie można wykonać badania?
 
1. Szpital Uniwersytecki, Kraków, ul. Kopernika 23, tel. 12 424 70 00
2. Centrum Medyczne semedica, Kraków, ul. Rozrywka 24a, tel. 733 100 105
3. Volumed Gabinety Specjalistyczne, Kraków, ul. Zdrowa 1/3, tel. 695 490 400
4. Centrum Medyczne PROMED, Kraków, ul. Rozrywka  24A, tel. 12 411 12 05
5. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy –pion genetyczny, Kraków, ul.  Wielicka 265, tel. 12 658 20 11
6. Centrum Medyczne semedica, Kęty, ul. Legionów 28, tel. 33 845 15 15
7. Centrum Zdrowia Tuchów, Tuchów, ul. Szpitalna 1, tel. 14 65 35 202; 14 65 35 295
8. Volumed Gabinety Specjalistyczne, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56, tel. 695 490 400
 


Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015 r. 
 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt