Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


- Placówki Podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
- Pomoc w stanach nagłych
- Bannery
- VADEMECUM 2012
- 4 Pory roku
- Nasz fundusz
- Kurier zdrowia
- Masz wiele powodów, by żyć
- AKTUALNOŚCI
- LECZENIE NA WAKACJACH
- Kurier Zdrowia
- Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
- Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), Izby Przyjęć (IP)
- Leczenie w innym państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji
- Leczenie w innym państwie UE wynikające z dyrektywy transgranicznej
- Leczenie pacjentów z innych państw UE w Polsce wynikające z dyrektywy transgranicznej / Treatment of EU patients in Poland under the cross-border directive
- Zgoda Prezesa na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju
- Program profilaktyki raka piersi
- Podstawowa opieka zdrowotna
- Program profilaktyki raka szyjki macicy
- Poradnie specjalistyczne
- Profilaktyka grypy
- Szczególne uprawnienia osób represjonowanych i inwalidów wojennych
- Szczególne uprawnienia weteranów działań poza granicami państwa
- Prawo do świadczeń
- U lekarza specjalisty
- Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Nieubezpieczeni - prawo do świadczeń
- Program profilaktyki chorób układu krążenia
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia - placówki
- Przydatne druki i formularze
- Wysokość składek i opłat - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Ważność druków i formularzy
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
- Ustawa o Prawach Pacjenta
- Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)
- Poradnie stomatologiczne
- Program badań prenatalnych
- Placówki psychiatrii i leczenia uzależnień
- Materiały informacyjne - archiwum materiałów
- Stomatologia
- Psychiatria i leczenie uzależnień
- Składanie skarg i odwołań
- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry
- Placówki rehabilitacyjne
- KONTAKT I DANE ADRESOWE
- Rehabilitacja lecznicza
- Program profilaktyki gruźlicy
- Placówki uzdrowiskowe
- ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PACJENTÓW
- Lecznictwo uzdrowiskowe
- Placówki opieki długoterminowej
- Opieka długoterminowa
- PODRĘCZNIK „ZROZUMIEĆ PRAWA PACJENTA”
- Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
- Świadczenia Odrębnie Kontraktowane
- Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
- Punkty zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
- Leki
- Czas oczekiwania na świadczenia
- Import docelowy
- Wykaz aptek posiadających umowy z MOW NFZ
Strona Główna /
Program badań prenatalnych

Program badań prenatalnych

Opis problemu zdrowotnego

W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia wzrasta statystycznie istotnie, ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej aberracją chromosomalną.

Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 - 5%. Część z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej i biochemicznej możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr ciąży). W przypadku, gdy następuje podejrzenie wady wskazane jest wykonanie testu biochemicznego i badania USG w celu oszacowania ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnej. Każdy przypadek stwierdzonej patologii wymaga weryfikacji za pomocą genetycznych badań.
Określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Pozwala także rodzicom dziecka przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po jego urodzeniu.

W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. Poradnictwo genetyczne wzbogacone współczesnymi możliwościami diagnostyki prenatalnej stanowi podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych.

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce oraz wdrożenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w naszym kraju.
 
W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

Z badań prenatalnych mogą skorzystać Panie, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat);
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
 
 
Gdzie można wykonać badania?
 
1. SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków, ul. Kopernika 23, tel. 12 424 85 03 
2. "SEMEDICA" Sp. z o.o., Kraków, ul. Rozrywka 24a, tel. 733 100 105
3. Volumed Gabinety Specjalistyczne, Kraków, ul. Zdrowa 1/3, tel. 12 353 72 23
4. PROMED P. Łach, R. Głowacki SP.J. Kraków, ul. Rozrywka  24A, tel. 12 411 12 05
5. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – pion genetyczny, Kraków, ul.  Wielicka 265, tel. 12 658 20 11
6. "SEMEDICA" Sp. z o.o., Kęty, ul. Legionów 28, tel. 33 845 15 15
7. Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o., Tuchów, ul. Szpitalna 1, tel. 14 65 35 202; 14 65 35 295
8. Volumed Gabinety Specjalistyczne, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56, tel. 695 490 400
 


Ostatnia aktualizacja: 13.01.2016 r. 
 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt