Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


prawa_pacjeta
- Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
- Szczególne uprawnienia osób represjonowanych i inwalidów wojennych
- Szczególne uprawnienia weteranów działań poza granicami państwa
- Prawo do świadczeń
- Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Nieubezpieczeni - prawo do świadczeń
- Ważność druków i formularzy
- Ustawa o Prawach Pacjenta
- Składanie skarg i odwołań
- PODRĘCZNIK „ZROZUMIEĆ PRAWA PACJENTA”
Strona Główna / Prawa pacjenta
Szczególne uprawnienia osób represjonowanych i inwalidów wojennych

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH, KOMBATANTÓW, INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH ORAZ CYWILNYCH NIEWIDOMYCH OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH


I. KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH POZA KOLEJNOŚCIĄ

Jeśli są Państwo inwalidami wojennymi, wojskowymi lub kombatantami mają Państwo prawo  do świadczeń poza kolejnością w aptekach oraz placówkach medycznych każdego typu, takich jak:
- szpitale
- poradnie specjalistyczne i gabinety stomatologiczne
- poradnie rehabilitacji i gabinety fizjoterapii
- sanatoria i szpitale uzdrowiskowe
- placówki pielęgnacyjno-opiekuńcze
Z racji należnych Państwu uprawnień placówka medyczna nie może umieścić Państwa na liście kolejkowej lecz powinna zapewnić  udzielenie świadczenia w możliwie najkrótszym czasie.

 

II.  KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ BEZ SKIEROWANIA

Jako inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają Państwo prawo korzystać z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu - bez skierowania.

 

III. BEZPŁATNE ZAOPATRZENIE W LEKI

Inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz"
Inwalidom wojskowym, osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi  oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte ministerialnymi wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu określonego w przepisach.
Receptę na bezpłatne leki może wystawić Państwu uprawniony lekarz - na podstawie dokumentu potwierdzającego Państwa uprawnienia.

 

IV. BEZPŁATNE I POZA KOLEJNOŚCIĄ ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY  ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Jeśli jesteście Państwo inwalidami wojennymi, wojskowymi, cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych lub osobami represjonowanymi posiadacie Państwo uprawnienia do otrzymania bezpłatnie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych –  na podstawie zlecenia lekarza.

 

W RAZIE NIE RESPEKTOWANIA PAŃSTWA UPRAWNIEŃ MOŻECIE PAŃSTWO ZWRÓCIĆ SIĘ
DO DYREKCJI PLACÓWKI
LUB DZIAŁU SKARG I WNIOSKÓW WYDZIAŁU SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW
MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA:
KRAKÓW, UL.BATOREGO 24, TEL.12 29 88 303Podstawy prawne:

Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648) 

 

Zdjęcie - Plakat - Kombatanci - część 1

 

Zdjęcie - Plakat - Kombatanci - część 2

 

Ulotka - Plakat - Kombatanci

 


 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt