Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


programy_profilaktyczne
- Masz wiele powodów, by żyć
- Program profilaktyki raka piersi
- Program profilaktyki raka szyjki macicy
- Program profilaktyki chorób układu krążenia
- Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)
- Program badań prenatalnych
- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry
- Program profilaktyki gruźlicy
Strona Główna / Programy profilaktyczne
Program badań prenatalnych

Program badań prenatalnych

Opis problemu zdrowotnego

W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8 - 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 r.ż. wzrasta statystycznie istotnie, ryzyko ciąży.
Możliwość urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 - 5%. Część z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej możliwe jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr ciąży). Każdy przypadek stwierdzonej patologii wymaga weryfikacji za pomocą biochemicznych i genetycznych badań.
Wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Pozwala także rodzicom dziecka przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po jego urodzeniu.
W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. Poradnictwo genetyczne wzbogacone współczesnymi możliwościami diagnostyki prenatalnej stanowi podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych.
Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce oraz wdrożenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w naszym kraju.

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.
 
Które z Pań powinny skorzystać z badań?

Z badań prenatalnych mogą skorzystać Panie, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • wiek matki powyżej 35 lat;
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Jakie badania można wykonać w ramach Programu
Program badań prenatalnych obejmuje dla celów poradnictwa genetycznego diagnostykę molekularną m.in. takich chorób jak: mukowiscydoza, fenyloketonuria, pląsawica, głuchota wrodzona, wrodzone dysplazje kostne, dystrofia mięśniowa Duchenne'a i Beckera.
Konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza ginekologa.
 
Gdzie można wykonać badania?
Szpital Uniwersytecki, Kraków, ul. Kopernika 23, tel. 12 424 70 00 
Centrum Medyczne semedica, Kraków, ul. Rozrywka 24a, tel. 733 100 105
Centrum Medyczne semedica, Kęty, ul. Legionów 28, tel. 33 845 15 15
Centrum Zdrowia Tuchów, Tuchów, ul. Szpitalna 1, tel. 14 65 35 202; 14 65 35 295
Volumed Gabinety Specjalistyczne, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56, tel. 695 490 400


Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2014 r. 
 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt