Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


programy_profilaktyczne
- Masz wiele powodów, by żyć
- Program profilaktyki raka piersi
- Program profilaktyki raka szyjki macicy
- Program profilaktyki chorób układu krążenia
- Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)
- Program badań prenatalnych
- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry
- Program profilaktyki gruźlicy
Strona Główna / Programy profilaktyczne
Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry

Opis problemu zdrowotnego

Jaskra jest schorzeniem oczu prowadzącym do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji utraty wzroku. Na jaskrę choruje blisko 70 milionów ludzi na świecie, a do roku 2000 niemal 7 milionów straciło wzrok z powodu jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego.
Schorzenie nieleczone zawsze prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Najczęściej rozwija się bezobjawowo. 80 % chorych nawet nie wie, że choruje na jaskrę.

Charakterystyczne objawy jaskry to zawężenie pola widzenia i spadek ostrości wzroku. Pogorszenie widzenia, jego ostrości -ma związek z tzw.kątem przesączania.
U większości chorych stwierdza się szeroki kąt przesączania -ciśnienie w oku podnosi się stopniowo i powoli. Zmiany nie dają żadnych objawów, aż do momentu prawie całkowitego zniszczenia nerwu wzrokowego. 20 proc. chorych na jaskrę cierpi na zamykający się kąt przesączania - ciśnienie w oku gwałtownie wzrasta, chory odczuwa silne bóle głowy i oka oraz zamglenia widzenia.
Ze względu na częstość występowania oraz niepomyślne rokowania nieleczonej jaskry, uznawana jest ona obecnie na chorobę cywilizacyjną. Wczesne wykrycie choroby, jej prawidłowe monitorowanie i leczenie pozwala zachować użyteczną ostrość wzroku.

Czynniki, które powinny skłonić do wizyty u okulisty
  •  przypadki jaskry w rodzinie
  • dziedziczność
  • wiek po 35. roku życia 
  • niskie ciśnienie ogólne krwi 
  • zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholesterolemia/hiperlipidemia) 
  • zbyt intensywnie leczone nadciśnienie krwi
  • migreny
  • objawy naczynioskurczowe (stale zimne stopy i dłonie) 
  • podwyższony poziom ciśnienia w oku
  • krótkowzroczność

Informacje na podstawie broszur informacyjnych Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Jaskry


Świadczenia zdrowotne na poszczególnych etapach realizacji badań przesiewowych w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry:

W ramach profilaktyki lekarz okulista przeprowadza wywiad w kierunku jaskry, wykonuje badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego, badanie ciśnienia śródgałkowego oraz badanie kąta przesączania. Następnie podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania: w przypadku prawidłowego wyniku badania zgłoszenie się do kontroli po 24 miesiącach natomiast u osób z nieprawidłowym wynikiem badania skierowanie do dalszej diagnostyki lub objęcie leczeniem.  


Kto powinien skorzystać z badań przesiewowych?

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry skierowane są do osób w wieku powyżej 35 roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).

W badaniach  nie mogą wziąć udziału osoby, które były diagnozowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy w kierunku jaskry, lub u których już wcześniej wykryto jaskrę.

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry wykonywane są w ramach porady lekarskiej - wymagane jest skierowanie.

 Wykaz placówek realizujących badania 

Ostania aktualizacja: 14.01.2016 r.

 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt