Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


leczenie_w_ue
- Leczenie w innym państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji
- Leczenie w innym państwie UE wynikające z dyrektywy transgranicznej
- Leczenie pacjentów z innych państw UE w Polsce wynikające z dyrektywy transgranicznej / Treatment of EU patients in Poland under the cross-border directive
- Zgoda Prezesa na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju
Strona Główna / Leczenie w UE
Zgoda Prezesa na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju


W związku z wejściem w życie z dniem 15 listopada 2014 r.  ustawy z dnia 10 października 2014 o zmianie ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1491), a w ślad za nią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U.2014.1551), Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie informuje, że zmianie ulega w szczególności: wzór, sposób składania oraz tryb rozpatrywania  wniosków do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie zgody na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, należących do świadczeń gwarantowanych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju. 

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia wniosek dotyczący leczenia lub badań, których aktualnie nie wykonuje się w kraju winien być składany bezpośrednio do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie jak do tej pory do Oddziału Wojewódzkiego.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku mogą Państwo znaleźć na stronie Centrali NFZ  http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-planowane-wymagajace-uprzedniej-zgody/


 

 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt