Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla pacjentów o możliwości zgłaszania błędnych danych o okresie kwarantanny w eWUŚ

31-03-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w systemie eWUŚ, potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pojawiła się informacja o kwarantannie. Dzięki tej usłudze Świadczeniodawca wie czy pacjent, który zgłosił się na wizytę, nie podlega aktualnie kwarantannie. Informacja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno personelu medycznego, jak i pozostałych pacjentów.

Jeżeli w Państwa wypadku informacja ta będzie nieprecyzyjna tzn. eWUŚ potwierdzi Państwu okres kwarantanny, a nie są nią Państwo objęci prosimy o przesłanie informacji o takim zdarzeniu na adres . Wszystkie przypadki będą wyjaśniane z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), który posiada dane źródłowe.

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności