Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowań konkursowych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

22-08-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe
w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna na okres od 01.10.2017 r. do 30.06.2021 r. w zakresach:

  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym (01.0000.160.16)
  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym (01.0000.162.16)

Postępowania zostały ogłoszone na obszary kontraktowania określone w ogłoszeniu postępowania konkursowego. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać weryfikacji prawidłowości obszaru kontraktowania świadczeń w jakim planuje wystąpić - obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów
w rodzaju POZ w poszczególnych zakresach świadczeń:

Kod zakresu świadczeń

cena oczekiwana

01.0000.160.16

77 000,00 zł

01.0000.162.16

120 000,00 zł

 

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017 - postępowania konkursowe . Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 5 września 2017 r. do godziny 16.00.

O szczegółowym harmonogramie otwarcia ofert, począwszy od dnia 7 września br. zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 22 września 2017 r.

 

Dział Organizacyjny

12 29-88-185

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD

12 29-88-177, 267

Wszystkie aktualności