Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza

25-07-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 25 lipca 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju: rehabilitacja lecznicza na okres od 01.10.2017 r. do 30.06.2022 r. w zakresach:

 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym  (05.2300.021.02)
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (05.2300.022.02)
 • rehabilitacja  osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy (05.2300.023.02)
 • rehabilitacja  osób z dysfunkcją narządu wzroku (05.2300.024.02)
 • rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/ oddziale dziennym (05.2300.025.02)
 • rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/ oddziale dziennym (05.2300.026.02)
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach  stacjonarnych (05.4300.300.02)
 • rehabilitacja pulmonologiczna  w warunkach stacjonarnych (05.4300.309.02)
 • rehabilitacja  neurologiczna (05.4306.300.02)
 • leczenie dzieci ze śpiączką (05.4306.301.02)
 • leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (05.4306.302.02)
 • rehabilitacja kardiologiczna w warunkach  stacjonarnych (05.4308.300.02)

Postępowania zostały ogłoszone na obszary kontraktowania określone w ogłoszeniu postępowania konkursowego. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać weryfikacji prawidłowości obszaru kontraktowania świadczeń w jakim planuje wystąpić - obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów
w rodzaju REH w poszczególnych zakresach świadczeń:

Kod zakresu świadczeń

cena oczekiwana

Kod komórki organizacyjnej

05.2300.021.02

1,10 zł

2301

05.2300.022.02

1,10 zł

2300, 2301 - dla dzieci

05.2300.023.02

1,10 zł

2300

05.2300.024.02

1,10 zł

2300

05.2300.025.02

1,30 zł

2304

05.2300.026.02

1,10 zł

2302, 2308

05.4300.300.02

1,17 zł

4300, 4301 - dla dzieci

05.4300.309.02

1,25 zł

4310

05.4306.300.02

1,13 zł

4306, 4307 - dla dzieci

05.4306.301.02

1,60 zł

7401

05.4306.302.02

1,60 zł

7400

05.4308.300.02

1,10 zł

4308

 

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 8 sierpnia 2017 r. do godziny 16.00.

O szczegółowym harmonogramie otwarcia ofert, począwszy od dnia 10 sierpnia br. zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 22 września 2017 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Małopolski OW NFZ w Krakowie

(12) 29-88-209, 205, 166

Wszystkie aktualności