Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Obsługa bezpośrednia w Małopolskim OW NFZ – nadal ograniczona.

Ważne!
11-03-2021

Informujemy, że wznowienie pracy sanatoriów, nie zmieniło formy obsługi w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Krakowie. Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa, bezpośrednia obsługa Małopolan w naszym oddziale nadal pozostaje ograniczona do minimum.

Pacjenci, którzy chcą złożyć skierowanie, zwrócić je lub zrezygnować z wyznaczonego terminu leczenia uzdrowiskowego, powinni:

 • odesłać oryginał skierowania na adres: Małopolski OW NFZ, Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego, ul. Wadowicka 8W, 31-415 Kraków
  lub
 • złożyć dokumenty w jednej ze skrzynek podawczych:
  • SOK MOW NFZ – Kraków, ul. Wadowicka 8W
  • Delegatura w Nowym Sączu, ul. ul. Jagiellońska 52
  • Delegatura w Tarnowie, Aleja Solidarności 5-9
  • Delegatura w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 22

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem 12 29 88 361 oraz mailowo:

Przypominamy, że wszystkim pacjentom kierowanym na leczenie uzdrowiskowe są zagwarantowane bezpłatne badania pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2. Warunkiem rozpoczęcia turnusu jest negatywny wynik takiego testu, wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego lub przyjęcie dwóch dawek szczepionki chroniącej przed COVID-19.

Rezygnacja z leczenia w związku z obawą przed zarażeniem COVID-19

Obawa przed zakażeniem koronawirusem nie jest wystarczającym powodem do rezygnacji z wyznaczonego terminu turnusu i starań o wskazanie innego terminu. Tak uzasadniana rezygnacja jest uznawana za niezasadną. W takiej sytuacji skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostanie wycofane z kolejki. Pacjent będzie mógł do niej trafić ponownie po otrzymaniu nowego skierowania, kiedy wspólnie z lekarzem uzna to za zasadne i bezpieczne pod względem epidemiologicznym. Nowe skierowanie (na aktualnie obowiązującym druku) zostanie zarejestrowane zgodnie z bieżącą data wpływu (termin na dostarczenie skierowania do oddziału NFZ to 30 dni od daty wystawienia).

Wyjazdy w ramach tzw. „zwrotów”

Pacjenci zainteresowani szybszym wyjazdem na turnus niż wynika to z kolejki oczekujących, mają na to szansę w ramach tzw. „zwrotów”. Są to terminy pierwotnie przyznane innym pacjentom, którzy jednak zrezygnowali z wyjazdu, z terminem realizacji krótszym niż 14 dni. O „zwroty” można pytać pod nr. tel. 12 29 88 361

Uzasadnione zwroty skierowań

Wyjaśniamy, że zwrot potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe jest uznawany za zasadny w szczególnych, udokumentowanych przypadkach – szczególnie choroby pacjenta oczekującego na turnus, pobytu w szpitalu czy wyznaczonego terminu badań.

W sytuacji uznania przez MOW NFZ zwrotu potwierdzonego skierowania za zasadny, kolejny termin realizacji świadczenia jest wyznaczany zgodnie z aktualnie wypadającym terminem z kolejki, nie sugestią pacjenta. Skierowania nie są przetrzymywane do realizacji za kilka miesięcy.

Podstawą rozpatrzenia rezygnacji jest przesłanie do Oddziału Funduszu:

 1. Oryginału skierowania
 2. Pisma wyjaśniającego
 3. Udokumentowania powodu rezygnacji

Aktualny status skierowania można sprawdzić na stronie: https://skierowania.nfz.gov.pl/.

Infolinia NFZ: 800 190 590

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności