Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Ograniczenie obsługi bezpośredniej

Ważne!
12-04-2021

Z uwagi na przedłużenie obostrzeń ogłoszonych przez Ministra Zdrowia dnia 25 marca br., związanych z trzecią falą pandemii wirusa COVID-19, obsługa bezpośrednia w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Krakowie działa w ograniczonym zakresie do odwołania.

Pozostawiamy otwarte drzwi jedynie dla osób zgłaszających się z pilnymi sprawami, których nie można załatwić drogą elektroniczną, telefoniczną lub przypadkach niezbędnych dla zabezpieczenia pilnych potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Prosimy o pozostawienie dokumentacji w skrzynce podawczej:

 • SOK MOW NFZ - ul. Wadowicka 8W lub ul. Józefa 21.
 • Delegatura w Nowym Sączu
  • ul. Jagiellońska 52
   33-300 Nowy Sącz
 • Delegatura w Tarnowie
  • Aleja Solidarności 5-9
   33-100 Tarnów 
 • Delegatura w Nowym Targu
  • ul. Jana Kazimierza 22
   34-400 Nowy Targ

Pozostawione sprawy zostaną rozpatrzone przez naszych pracowników. Odpowiedź zostanie przekazana drogą pocztową na wskazany adres.

Profil Zaufany

Potwierdzenie profilu zaufanego jest możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 • Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ pod numerem: 12 29 88 404 lub 12 29 88 385
 • Delegatura w Nowym Sączu: 18 442 23 00
 • Delegatura w Tarnowie pod numerem: 14 696 31 57
 • Delegatura w Nowym Targu: 18 264 95 82.

Europejska Krata Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jeśli chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) należy skorzystać poniższych możliwości i przesłać wniosek:

 • mailem na adres:
 • poprzez ePUAP (Identyfikator adresata: 3bdy2cb654)
 • poprzez Internetowe Konto Pacjenta
 • tradycyjną pocztą na adres: ul. Józefa 21, 30-056 Kraków

lub wrzuć wniosek do skrzynki podawczej.
Wpisz na wniosku adres, pod który odeślemy Ci kartę.

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Jeżeli potrzebujesz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ prześlij wniosek na adres

Wnioski Unijne

Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres

Zagraniczny formularz np. S1 podlegający rejestracji w NFZ wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres

Leczenie planowane na podstawie przepisów o koordynacji

Wniosek o zgodę na leczenie planowane poza terytorium kraju wyślij pocztą.

Wniosek o wydanie formularza S2, w sytuacji gdy uzyskałeś zgodę Prezesa NFZ/Dyrektora OW NFZ, wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres

Jeśli masz pytania dotyczące karty EKUZ, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ lub innych formularzy UE, zadzwoń: 12 29 88 330

Jakie sprawy można załatwić w MOW NFZ bez wychodzenia z domu:

Leczenie uzdrowiskowe

Jeśli masz pytania dotyczące wyjazdu do sanatorium, zadzwoń:

 • 12 29 88 361,

Telefoniczna Infolinia Pacjenta: 800 190 590.

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe są załatwiane on-line lub korespondencyjnie oraz mailowo (). Ze względu na ochronę danych osobowych, szczegółowe odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną mogą być udzielane jedynie poprzez przesłanie zapytania za pomocą e-PUAP, a nie ze "zwykłego" adresu e-mail.

Oryginał skierowania do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij listem poleconym na adres: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ, ul. Wadowicka 8 W, Kraków. Skany skierowań nie są rozpatrywane i nie należy ich nadsyłać.

Każdy etap rozpatrywania Twojego skierowania możesz śledzić przez internet w przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Zaopatrzenie  wyroby medyczne

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami do odwołania zostają zamknięte punkty obsługi. 

Jeśli chcesz potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, w pilnych sytuacjach prześlij zlecenie lekarskie (w formie skanu lub zdjęcia) na następujące adresy e-mail:

tarnow@nfz-krakow.pl

Zlecenie lekarskie można również złożyć w skrzynce podawczej zlokalizowanej w Małopolskim OW NFZ (ul. Wadowicka 8W, Kraków), w delegaturach: w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52), w Tarnowie (Aleja Solidarności 5-9) i w Nowym Targu (ul. Jana Kazimierza 22) lub przesłać drogą korespondencyjną na poniższe adresy:

 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia - Delegatura w Nowym Sączu (pacjenci z terenu Nowego Sącza i okolic oraz Gorlic i Limanowej), ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia - Delegatura w Tarnowie (pacjenci z terenu Tarnowa i okolic oraz Bochni i Brzeska), Aleja Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów 
 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia - Delegatura w Nowym Targu (pacjenci z terenu Nowego Targu i okolic oraz Suchej Beskidzkiej, Zakopanego, Gorlic, Rabki-Zdrój), ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ

Potwierdzone zlecenia będą bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.

Jeśli masz pytania dotyczące:

 • potwierdzenia zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: tel. 12 29 88 314, 12 29 88 326
 • realizacji zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: tel., 12 29 88 365, 12 29 88 364, 12 29 88 374
 • Delegatury:
  • Nowy Sącz - 18 540 23 08,
  • Tarnów – 14 696 31 57,
  • Nowy Targ - 18 264 63 06 w. 21

Przypominamy, że istnieje możliwość potwierdzania uprawnień pacjenta do wyrobów medycznych w miejscu udzielania świadczenia, tzn. od razu przy wypisaniu zlecenia przez lekarza lub pielęgniarkę. Dowiedz się, czy aplikacja jest już dostępna u Twojego lekarza. Aktualnie potwierdzenie zlecenia lekarskiego można również uzyskać w ramach teleporady.

Dobrowolne ubezpieczenie

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz wysłać pocztą, elektronicznie (wyłącznie przez ePUAP, wnioski przesyłane e-mailem nie będą rozpatrywane) lub złożyć w skrzynce podawczej zlokalizowanej w Małopolskim OW NFZ (ul. Wadowicka 8W, Kraków). Więcej informacji można uzyskać pod adresem email: dobrowolne@nfz-krakow.pl

 • Jeśli masz pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zadzwoń: 12 29 88 403, 12 29 88 404, 12 29 88 165

Skargi i wnioski

Obecnie nie ma możliwości złożenia skargi do protokołu w ramach osobistej rozmowy z pracownikiem Działu Skarg i Wniosków.

Skargi można przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie: ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
 • faksem pod nr. 12 29 88 320
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Natomiast w sprawach pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub korespondencyjnie, wymagających szybkiej reakcji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: dsiw@nfz-krakow.pl 

W razie dokonania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym, prosimy o:

 • wskazanie imienia, nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego, numeru telefonu kontaktowego
 • podanie danych pozwalających na zidentyfikowanie placówki, której dotyczy zgłoszenie (nazwa, adres)
 • precyzyjny opis zdarzenia/sprawy.

Jest to niezbędne do sprawnego załatwienia zgłoszonej sprawy.

Konieczne informacje uzyskacie Państwo również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności