Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Zamknięcie Punktu Obsługi w Bochni

24-09-2020

Informujemy, że od 28 września 2020 roku Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zamyka Punkt Obsługi w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Najbliższe miejsca z możliwością osobistego zgłoszenia się w celu potwierdzenia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne to:

  • Sala Obsługi Klienta MOW NFZ- Kraków, ul. Wadowicka 8W 
  • Punt Obsługi w Brzesku -  ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 6
  • Delegatura MOW NFZ w Tarnowie - al. Solidarności 5-9

Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową. Zlecenia można przesłać na adres:

  • Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ul. Józefa 21 31-056 Kraków
  • Delegatura w Tarnowie Aleja Solidarności 5-9 33-100 Tarnów, w pilnych sytuacjach zlecenie lekarskie (w formie skanu lub zdjęcia) można przesłać na adres e-mail: 

Potwierdzone zlecenia są bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdza również:

  • lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
  • dowolny oddział NFZ (jeśli lekarz nie może tego zrobić).

Więcej informacji nt. zaopatrzenia w wyroby medycznej refundowane przez NFZ 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności