Leki, apteki

Zasady realizacji recept

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć:
 • 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”;
 • 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia” dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego;
 • 120 dni od daty jej wystawienia na:
  • produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta w procedurze importu docelowego
  • produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.
 • 30 dni od daty wystawienia - recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, 
Recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy - Prawo farmaceutyczne (dane podmiotu, dane osoby wystawiającej receptę, dane pacjenta, dane o przepisanych produktach, data wystawienia recepty, numer recepty, oznaczenia pro familia, pro auctore), może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy:
 1. umiejscowienie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty przeznaczonym na ich rozmieszczenie;
 2. adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 3. recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny.