Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rada MOW NFZ

Uchwałą Nr XXXII/514/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. powołano członków Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w składzie:

 1. Marek Wójcik - Przewodniczący Rady, Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego
 2. Stanisława Surdykowska - Wiceprzewodnicząca Rady, Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
 3. Filip Grzegorczyk - Członek Rady, Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
 4. Andrzej Mróz - Członek Rady, Przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 5. Grzegorz Przybyło - Członek Rady, Przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego
 6. Julia Manczewa - Członek Rady, Przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
 7. Piotr Tengowski - Członek Rady, Przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
 8. Adam Murczek - Członek Rady, Przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego
 9. Wiesław Musiał - Członek Rady, Przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego