TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Dobro chorego najwyższym prawem - stanowisko w sprawie Centrum św.Damiana

17-11-2011

Dobro chorego najwyższym prawem - stanowisko w sprawie Centrum św.DamianaZ uwagi na pojawiające się materiały medialne poświęcone funkcjonowaniu Centrum św. Damiana i „problemów z Funduszem” – Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje:

W prasie czytamy o konieczności zwiększenia finansowania chemioterapii w Małopolsce warto więc przypomnieć, że odpowiednie finansowanie tego typu świadczeń należy do priorytetów Małopolskiego Oddziału NFZ – co znajduje odzwierciedlenie w wysokości nakładów na ten cel. Rokrocznie MOW NFZ przeznacza coraz wyższe środki na chemioterapię. Od 2006 roku nakłady na chemioterapię wzrosły aż 6 -krotnie – z 14 mln zł do 83,2 mln zł. Na rok 2012 planowane jest kolejne zwiększenie o 27%. Wszelkie zarzuty o zbyt niskie finansowanie nie mają żadnych podstaw.

W porównaniu z kontraktami innych ośrodków prowadzących chemioterapię - kwota dla Centrum św.Damiana jest rzeczywiście niska, ale uzasadniona profilem działalności i możliwościami (także lokalowymi) placówki. Wybiórczy charakter świadczeń jednodniowych (bez całodobowego zaplecza) i brak bezpośredniego dostępu do pełnej diagnostyki – były to elementy, które zdecydowały o niskiej pozycji placówki w konkursie i niskim kontrakcie - więcej pieniędzy otrzymały bowiem placówki szpitalne, w których pacjenci znajdą kompleksowa opiekę. W trakcie roku 2011 Centrum otrzymało zwiększenie kontraktu na takich samych zasadach jak każdy inny ośrodek.

Na łamach mediów pojawia się zarzut, że Małopolski Oddział z niejasnych powodów wstrzymuje się z propozycją finansową dla Centrum św.Damiana na przyszły rok. Tymczasem powody takiego trybu postępowania są w pełni uzasadnione. Do Małopolskiego Oddziału wpłynęła niepokojąca informacja o zastrzeżeniach wobec sposobu przygotowywania leków dla Pacjentów leczonych w ramach chemioterapii i niezgodności procedur stosowanych przez Centrum z przepisami prawa farmaceutycznego.

NFZ podpisując kontrakty musi mieć pewność, że pieniądze ze składek Ubezpieczonych trafiają do miejsc, które gwarantują właściwą jakość świadczeń, bo do tego zobowiązują się one podpisując kontrakty. Gdy więc pojawiają się sygnały o nieprawidłowościach, które zagrażałaby temu dobru – Fundusz ma obowiązek zweryfikować je bardzo dokładnie - zwłaszcza jeśli dotyczą tak wysokospecjalistycznego świadczenia jak chemioterapia. I dlatego konieczne było wdrożenie szczegółowych kontroli w Centrum św.Damiana. Podtrzymane przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny poważne wątpliwości dotyczące przygotowywania niebezpiecznych leków jakimi są leki cytostatyczne, których działanie decyduje niejednokrotnie o ludzkim życiu – domagają się wyjaśnień i rozstrzygnięć, które pozwolą jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy świadczenia dla chorych onkologicznie są realizowane prawidłowo - bez tego rozmowy o przedłużeniu kontraktu dla placówki nie powinny się odbyć.
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wszystkie aktualności