Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Dotyczy: sprostowania artykułu „Będzie izba”zamieszczonego w Tygodniku Podhalańskim

20-09-2010
W związku z artykułem zamieszonym na łamach Tygodnika Podhalańskiego, autorstwa Red.Marka Kalinowskiego pt.”Będzie izba” Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje:
 
W artykule opisana została sytuacja Szpitala w Rabce, w kontekście funkcjonującej w nim izby przyjęć.
Wbrew informacjom przedstawionym w tekście nie są prowadzone żadne rozmowy Przedstawicieli Szpitala z Małopolskim Oddziałem NFZ na temat zakontraktowania izby przyjęć. MOW NFZ ogłosił właśnie konkurs ofert na świadczenia szpitalne i każda placówka -spełniająca wymogi ma prawo wziąć udział w konkursie. Wymogi określa Zarządzenie Prezesa NFZ nr 69 (z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2009r. nr 140 poz. 1143)
Nie jest prawdą jakoby kontrakt na izbę przyjęć był uwarunkowany posiadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Możliwe jest zakontraktowanie przez NFZ SORu albo Izby Przyjęć – i taki kontrakt posiada wiele małopolskich szpitali.
 
 
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wszystkie aktualności