Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Kontraktowanie 2008 - zmiany nie oznaczają pogorszenia sytuacji

28-09-2007

W związku z materiałami medialnymi dotyczącymi finansowania przez NFZ świadczeń szpitalnych na rok 2008 uprzejmie informujemy:

W ostatnim czasie w kręgu zainteresowania mediów znalazły się plany kontraktowania świadczeń medycznych na rok przyszły. Zarówno placówki podpisujące umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i nas jako płatnika - czekają istotne zmiany w sposobie kontraktowania i rozliczania świadczeń medycznych. Do najistotniejszych należy wprowadzenie nowej filozofii kontraktowania świadczeń szpitalnych w oparciu o jednorodne grupy procedur. Nowy system został poddany konsultacjom, a wszelkie uwagi i wątpliwości ze strony placówek medycznych mogą być zgłaszane do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia jeszcze przez dwa tygodnie. Jest więc czas na analizę tematu. Ze swej strony Małopolski Oddział planuje szkolenia dla wszystkich typów placówek realizujących opiekę medyczną, by kontraktowanie świadczeń w naszym województwie mogło przebiegać sprawnie.

Należy podkreślić, że planowane zmiany nie są działaniem, które byłoby wymierzone przeciwko szpitalom, nie niosą także ze sobą zagrożenia dla pacjentów. Wręcz przeciwnie - są próbą uporządkowania systemu, by sprawniej służył zarówno świadczącym opiekę, jak i tym, którzy z niej korzystają. Mamy nadzieję, że wspólne rozwiązania, które uda się wypracować pomogą poprawić jakość świadczeń i dostępność do nich, szczególnie, iż w budżecie Małopolskiego Oddziału NFZ na rok 2008 znajdzie się więcej środków finansowych na pomoc chorym z naszego województwa i trafią one zgodnie z przeznaczeniem do placówek medycznych.Biuro Rzecznika Prasowego
Małopolskiego Oddziału NFZ
Wszystkie aktualności