TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Oświadczenie Małopolskiego Oddziału NFZ oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

16-12-2011

Oświadczenie Małopolskiego Oddziału NFZ oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oświadczają, że pojawiające się w mediach informacje o zagrożeniu ograniczenia dostępności do opieki medycznej dla dzieci w Małopolsce są nieprawdziwe.
Strony doszły do porozumienia, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy będzie jak dotychczas udzielał pomocy małym pacjentom. Dostęp do świadczeń medycznych w Szpitalu nie zmieni się i nie zostanie w żaden sposób ograniczony, a Małopolski Oddział NFZ zapewni właściwe finansowanie tej opieki.
W związku z powyższym wszelkie spekulacje dotyczące problemów w tym zakresie uważamy za nieuprawnione.

                                                     

   Dyrektor                                               Dyrektor

Barbara Bulanowska                              Maciej Kowalczyk

Wszystkie aktualności