Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Wzrasta poziom finansowania chemioterapii w Małopolsce

27-02-2008
Wzrasta poziom finansowania chemioterapii w Małopolsce

W odpowiedzi na artykuł, który ukazał się na łamach „Dziennika Polskiego” dnia   22.02.2008 r. pt. „Polki nie mogą się leczyć”, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie poinformować.
Poruszona w materiale kwestia dostępności do świadczeń z zakresu chemioterapii dla Chorych z nowotworem piersi jest w Małopolsce stale i na bieżąco monitorowana. Dotyczy to zarówno Pacjentek leczonych chemioterapią w kilkunastu placówkach na terenie województwa, jak i tych, u których ze specyficznych wskazań medycznych podejmowane jest leczenie dostępnymi od niedawna nowoczesnymi lekami – leczenie to prowadzone jest w 4 ośrodkach w Krakowie i Tarnowie.
Małopolski OW NFZ jako instytucja odpowiedzialna za finansowanie świadczeń zdrowotnych dokłada wszelkich starań, aby poziom zakontraktowania tych świadczeń odpowiadał rzeczywistym potrzebom Pacjentek, zarówno na etapie tworzenia planu finansowego, jak i w ciągu roku – reagując na zgłaszane na bieżąco przez Szpitale potrzeby w tym zakresie.
Godnym zaznaczenia jest fakt, iż w Małopolsce od długiego czasu nie występują problemy z dostępnością do tego typu świadczeń i nie tworzą się kolejki oczekujących na ten rodzaj opieki.
Potwierdzeniem działań Małopolskiego Oddziału na rzecz właściwego zabezpieczenia opieki w zakresie chemioterapii są dane liczbowe dotyczące poziomu finansowania przez MOW NFZ wybranych świadczeń onkologicznych:
·  w zakresie nowoczesnych terapii lekowych w raku piersi finansowanie świadczeń zwiększono z 6 mln zł w roku 2006 do ponad 9,5 mln zł w roku 2008, czyli o ok. 60%
·  w zakresie standardowej chemioterapii finansowanie zwiększono z 17 mln zł w roku 2006 do prawie 31 mln zł w roku 2008 – czyli o ok. 80%
·  dodatkowo w roku ubiegłym MOW NFZ sfinansował kilkadziesiąt terapii niestandardowych u Pacjentek z rakiem piersi na łączną kwotę niemal 2 mln zł.
 

                                               Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ

Wszystkie aktualności